Splošni pogoji poslovanja

za partnerje (21.09.2022)

 

Splošni pogoji poslovanja

Pomembna opomba: Zavezujoča je le izvirna nemška različica. Prevedene različice so samo za referenčne namene.

Kazalo vsebine

A. Splošne določbe
01. Obseg in pogodbeni partnerji
02. Registracija in sklenitev pogodbe
03. Partnersko področje, Neaktivnost
04. Obveznosti partnerja
05. Pristojbine

B. JUNA-PAY Basic in JUNA-PAY Premium
06. Plačilne transakcije
07. JUNA-PAY Premium
08. Kartice zvestobe
09. Obračunavanje

C. Razno
10. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti
11. Kršitev pogodbe, odgovornosti in odškodnine
12. Garancija
13. Odgovornost upravljavca platforme
14. Zaupnost
15. Upravljanje pritožb, mediacija
16. Trajanje in prenehanje pogodbe, posledice odpovedi
17. Spremembe GTC
18. Veljavno pravo in kraj pristojnosti
19. Drugi sporazumi

Preambuli

W4F GmbH (Delo za Fintech), podjetje skupine Fintech Payment Solutions Group, upravlja elektronsko platformo ("marketplace"), ki jo spletni trgovci na drobno, stacionarni trgovci na drobno in druga podjetja in institucije ("partnerji") uporabljajo za prodajo blaga in storitev strankam ("Kupci"). Naslednji Splošni pogoji poslovanja ("GTC") urejajo uporabo trga s strani partnerjev.

Zaradi boljše berljivosti se moški obrazec uporablja za osebna imena in osebne imenice na tej spletni strani. Ustrezni izrazi se načeloma uporabljajo za vse spole v smislu enakega obravnavanja. Skrajšana jezikovna oblika ima le uredniške razloge in ne vključuje nobenega vrednotenja.

 

A. Splošne določbe

01. Pogodbeni partner in obseg uporabe

1.1 Partnerski pogodbeni partner je W4F GmbH (pomeni "Delo za Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 München ("Operater platforme").

1.2 GTC velja za vse partnerje, registrirane od zgoraj navedenega datuma spletne objave ali že obstoječih partnerjev, ki so se strinjali z njihovo veljavnostjo.

1.3 Pogodbe o nakupu blaga in storitev prek tržnice se sklenejo izključno neposredno med partnerjem in njegovimi strankami. Oglasi, objavljeni na trgu, v nobenem primeru ne predstavljajo ponudb upravljavca platforme. Upravljavec platforme ni niti posrednik niti predstavnik partnerjev, niti kupec ali prodajalec blaga in storitev, ponujenih na trgu. Partnerji so odgovorni samo za vsebino oglasov na trgu, Izpolnjevanje zakonskih obveznosti obeležavanja, obveznih zakonskih informacija i obveznosti potrditev u prodaji na daljavo, obveznost davanja informacija o zakonskom pravo na pokidanje i o vsebini njihovih pogojev poslovanja, ali i o vsem drugim obveznostma u vezi s začetjem, izvajanjem i obdelavom pogodb med kupcima i partnerom.

1.4 Splošni pogoji poslovanja ali drugi odstopajoči pogoji partnerja se uporabljajo le, če jih je operater platforme izrecno pisno potrdil. Veljavnost posameznih pogojev ali klavzul partnerja, ki odstopa od teh GTC ali jih dopolnjuje, je izključena, tudi če jim operater platforme ni nasprotal.

 

02. Registracija in sklenitev pogodbe

2.1 Uporaba trga zahteva registracijo partnerja, vključno s sprejetjem teh GTC. Registracija poteka izključno prek spletnega www.juna-pay.com ali aplikacije za mobilne naprave ("App"). Partner mora izpolniti obrazec za registracijo povsem, skrbno in resnično.

2.2 Registracija zahteva tudi sprejetje splošnih pogojev poslovanja MANGOPAY S.A., Luxembourg ("MANGOPAY" www.mangopay.com) kot ponudnika plačilnih storitev in dedificirane Nemčije UG ("dedified" www.dedified.com) kot ponudnika tehničnih storitev operaterja platforme.

2.3 Registracija kot partner je mogoča samo za podjetnike v smislu § 14 BGB.

2.4 Po predložitvi vaše registracije bodo partnerji prejeli elektronsko sporočilo na e-poštni naslov, ki ga zagotavljajo ti, ki vsebuje povezavo za potrditev registracije. Samo s klikom na to povezavo je pogodba, sklenjena med partnerjem in operaterjem platforme, če partner izpolnjuje zahteve za uporabo. Operater platforme lahko sprejme prijavo za registracijo, ne da bi navede razloge.

 

03. Partnersko področje, Neaktivnost

3.1 Po končani registraciji se bo na trgu aktiviralo osebno uporabniško območje partnerja (»partnersko območje«). Poleg tega partner po uspešni nastavitvi plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev prejme dostop do svojega plačilnega računa (»Plačilni račun«) za obdelavo plačilnih transakcij prek partnerskega območja. Partnerji lahko do svojega plačilnega računa dostopajo z uporabniškim imenom in geslom prek aplikacije ali prek spletne strani www.juna-pay.com . Uporabniško ime in geslo določi partner sam kot del postopka registracije. Operater platforme ne more spremeniti podatkov v partnerski okolici.

3.2 Upravljavec platforme zagotovi skladnost z obveznostmi splošne uredbe o varstvu podatkov. Podrobnosti so urejene v deklaraciji o varstvu podatkov, ki jo je treba upoštevati med registracijo.

3.3 Upravljavec platforme lahko v celoti ali delno deaktivira partnersko območje brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:

  • Deaktivacija je v domnevnem interesu partnerja (npr. v primeru nezakonite uporabe s strani tretjih oseb),
  • obstajajo utemeljeni dvomi glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti partnerja,
  • obstaja utemeljen sum, da je partner uporabil ali uporabil partnersko območje na zloraben način, to je za nezakonite ali nemoralne namene, ali da škoduje upravljavcu platforme, strankam ali drugim tretjim osebam.

3.4 Partner bo takoj obveščen o vseh deaktivacijah. Deaktivacijo je mogoče ohraniti, dokler ne preneha veljati razlog za deaktivacijo.

3.5 Če je partner odgovoren za razlog za deaktivacijo, se mu lahko zaračunajo pristojbine v višini do 50 EUR za deaktivacijo in aktivacijo ter vse nadaljnje stroške operaterja platforme. Partner lahko dokaže, da je prišlo do manjše ali nobene škode ali truda; v tem primeru se pristojbina ali povračilo stroškov ustrezno zniža.

3.6 Če za več kot 12 mesecev zapored ni mogoče zaznati nobenih dejavnosti partnerja v partnerski okolici, je upravljavec platforme upravičen do zaračunavanja pristojbin v skladu z veljavno tabelo pristojbin. Če na plačilnih računih več kot 12 mesecev ni na voljo nobenega kredita, se pogodba lahko prekine.

 

04. Obveznosti partnerja

4.1 Spremembe osebnih podatkov ali podatkov, povezanih s podjetjem, morajo biti opravljene takoj preko partnerske površine.

4.2 Partner mora upoštevati vsa varnostna navodila in druge dolžnosti skrbnosti, ki jih priporoča operater platforme, zlasti za zaščito vseh naprav, ki jih uporablja pred nezakonitim dostopom tretjih oseb, za redno varovanje podatkov za zaščito pred izgubo podatkov in skrbno shranjevanje podatkov o dostopu, gesel in PIN-a ter ne prenosa tretjim osebam.

4.3 Partner je dolžan upravljavca platforme nemudoma obvestiti v primeru izgube podatkov o dostopu ali gesel ali drugih znakov zlorabe svojega partnerskega območja. Lahko pa se obrnejo neposredno na MANGOPAY.

 

05. Pristojbine

Za uporabo tržnice in sistema JUNA-PAY Basic in JUNA-PAY Premium velja pristojbina. Pristojbine so zapadle za plačilne transakcije, določene v pregledu pristojbin, ki je del teh GTC.

 

B. JUNA-PAY Basic in JUNA-PAY Premium

06. Plačilne transakcije

6.1 Uporaba trga pomeni sodelovanje v plačilnem sistemu, ki ga zagotavlja MANGOPAY. Plačilne transakcije izvaja izključno MANGOPAY. To zahteva odprtje plačilnega računa pri MANGOPAY, na katerem morajo sodelovati partnerji. Podrobnosti so v pogodbenih pogojih mangopaya, ki jih je treba sprejeti ob registraciji. Pri odpiranju plačilnega računa so partnerji podprti z dedificiranimi, katerih pogodbene pogoje je treba sprejeti tudi.

6.2 Uporaba sistema JUNA-PAY Basic zahteva ločeno izjavo partnerja. Za uporabo velja pristojbina, pristojbine se določijo v skladu z veljavnim pregledom pristojbin.

6.3 Na zahtevo se morajo partnerji opredeliti do STORITVE MANGOPAY za namene preprečevanja pranja denarja v skladu s splošnimi pogoji poslovanja mangopaya. Zahtevani dokumenti se naložijo prek aplikacije.

6.4 Plačilni račun se upravlja v "UNA", to je na trgu eurov se imenuje UNA. UNA je en evro, stotina UNA je evrska. Sredstva na plačilnem računu ne nosijo obresti.

6.5 MANGOPAY vodi tri račune za vsakega partnerja. Račun provizije, predplačniški račun in klising račun. Na račun provizije se plačila provizije knjižijo zaradi prodaje tega partnerja na trgu. Če partner sodeluje v JUNA-PAY Premium , bo račun PrePaid pripisano vlog partnerja za gotovino in dodeljeno gotovino. Vse druge plačilne transakcije partnerjev so knjižene na klising račun.

 

07. JUNA-PAY Premium

7.1 Uporaba gotovinskega sistema JUNA-PAY Premium je neobvezna in zahteva ločeno izjavo od partnerja. Za uporabo velja pristojbina, pristojbine se določijo v skladu z veljavnim pregledom pristojbin.

7.2 Partner se z uporabo JUNA-PAY Premium zavezuje, da bo strankam odobril povračila za osnovne transakcije, ki jih določi partner. Gotovinska blagajna mora biti najmanj 1,0 % bruto prometa v zvezi s transakcijo. Denarne stopnje so objavljene v aplikaciji in na spletni strani www.juna-pay.com . Če je znesek gotovine štiri ali več decimalnih mest, se zaokroži na četrto decimalno mesto.

7.3 Gotovinsko povračilo je treba takoj izplačati v primeru stacionarnih transakcij. V primeru spletnih povezanih transakcij po izteku vseh zakonskih odstopnih rokov. Izplačila morajo doseči vsaj 1/100 UNA. Zneske, manjše od 1/100 UNA, bo zabeležil operater platforme, ki bo prikazan kupcu in izplačan takoj, ko skupni znesek gotovine presega 1/100 UNA. Po dobropisu na plačilni račun partnerja gotovinskega povračila ni mogoče povrniti, tudi če je transakcija, ki je bila v tem primeru obrnjena.

 

08. Kartice zvestobe

8.1 Partnerji lahko pridobijo kartice strank od operaterja platforme in jih distribuirajo potencialnim strankam. Kartice zvestobe se lahko izdajo v obliki kartic fizične zvestobe ali preko vabilne povezave.

8.2 Partner lahko pri nakupu kartic strank povzroči stroške. Kartice zvestobe niso plačilne kartice.

 

09. Obračunavanje

9.1 Operater platforme partnerju posreduje mesečni pregled transakcij, opravljenih z njim, in pristojbin, ki so na partnerski področji.

9.2 Partner je odgovoren za pridobivanje in priznanje izjave.

9.3 Partner izrecno priznava, da je račun zavezujoč, če operaterju platforme ne ugovarja v štirih tednih po tem, ko ga da na voljo na partnerski področji.

9.4 Če partner ima sedež zunaj Nemčije, se obračunavanje s strani upravljavca platforme izvede brez DDV. V tem primeru bo partner uporabil postopek obrnjene takse, v obračunu DDV določil ustrezno storitev in plačal vsak DDV, ki bi lahko tekel neodvisno.

 

C. Razno

10. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti

10.1 Vse pravice intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, imeni domen itd., registrirane ali ne) so last upravljavca platforme ali njegovih dajalcev licenc.

10.2 Logotipi, blagovne znamke, besedila in druge vsebine na spletni strani www.juna-pay.com ali v aplikaciji so zaščiteni z blagovno znamko in avtorskimi pravicami. Partnerji ne smejo uporabljati gradiva, vsebine ali blagovnih znamk operaterja platforme – v celoti ali delno – v nobeni obliki ali kakorkoli za lastne namene, zlasti ne za razmnoževanje, distribucijo, distribucijo, kopiranje, objavo, objavljanje, pretakanje, javno izvajanje ali prikazovanje, pošiljanje, obnavljanje, spreminjanje, urejanje, prevajanje, prilagajanje ali kako drugače uporabo brez dovoljenja.

10.3 Vsi predstavitveni, oglaševalski, izobraževalni in filmski materiali itd. (vključno s fotografijami) upravljavca platforme ali podjetja, ki pripada skupini, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Partner jih ne sme izkoriščati v celoti ali v izjemah – v kateri koli obliki – brez izrecnega pisnega soglasja upravljavca platforme, zlasti ne razmnoževanja, distribucije, javno dostopne ali urejene, razen če je to izrecno dovoljeno v skladu s temi GTC ali so bile partnerju dane na voljo posebej za oglaševalske namene s strani operaterja platforme.

10.4 Nesnovno blago, povezano s platformo ali svojimi storitvami, zlasti programsko opremo, ostaja pri upravljavcu platforme ali .dem imetniku pravic. Partner prejme neprenesljivo, omejeno na trajanje registracije in neekskluzivno pravico do uporabe teh pravic v skladu s pogodbo. Partner ni upravičen do nadaljnjih pravic.

10.5 Vsi brezplačni oglaševalski materiali in druge koristi operaterja platforme se lahko kadar koli prekličejo z učinkom za prihodnost.

10.6 Partner med poslovanjem ne sme dati vtisa, da deluje v imenu upravljavca platforme. Ne sme izvajati ukrepov in/ali sprejemati obveznosti v imenu ali v imenu upravljavca platforme. Partner se zlasti ne sme odzvati na novinarska vprašanja o operaterju platforme ali skupinah podjetij, pogodbenih izdelkih, distribucijski sistem ali drugih storitvah v zvezi s to pogodbo brez predhodnega pisnega soglasja operaterja platforme. Partner je dolžan vse novinarske poizvedbe v zvezi s tem nemudoma posredovati operaterju platforme.

10.7 Partner se strinja, da lahko operater platforme vključi zaščitene znamke, kot so zlasti logotipi družbe ali izdelkov ali storitev partnerja, na svojo spletno stran in aplikacijo. Integracija se nanaša na partnerja in organizacijo trga. Partner se prav tako strinja, da lahko operater platforme ustvari in objavi fotografije poslovnih prostorov/prostorov partnerja ali oglaševalskih filmov.

 

11. Kršitev pogodbe, odgovornosti in odškodnine

11.1 Partner mora odpraviti kršitve pogodbenih določb ali zakonskih določb takoj po tem, ko postane znan, vendar najpozneje v 14 dneh po zahtevi upravljavca platforme.

11.2 Partner je kriv za vso škodo, ki jo je povzročil operater platforme zaradi krivde kršitve pogodbenih določb ali zakonskih določb s strani partnerja.

11.3 Partner se zavezuje, da bo operaterju platforme v primeru zahtevkov do upravljavca platforme odvzel odgovornost zaradi krivdnih kršitev pogodbenih določb ali zakonskih določb s strani partnerja. Partner se zlasti zavezuje, da bo nosil razumne in tipične stroške, zlasti stroške odvetnika, sodišča in drugih stroškov, povezanih s sodnimi postopki, ki jih upravljavec platforme v tem okviru upravičeno nosi.

 

12. Garancija

12.1 Upravljavec platforme se zavezuje, da bo upravljal trg v skladu z določbami te pogodbe in z ustrezno skrbjo ter si vedno prizadeva zagotoviti brezhibno razpoložljivost svojih storitev v vseh časih.

12.2 Upravljavec platforme ne prevaža odgovornosti za neprekinjeno neprekinjeno in brez težav pri delovanju storitev, Na primer, za neka transmisisiona časa i hitrosti, stalna razpoložljivost internet strane www.juna-pay.com, vsebine i usluge, ki so jih ustvarile tretje stranke ali drugi partneri ali se s njima dohvačajo, absolutna zaščita tržnice od neovlaščenog dostopa, zaščita od škodljivog softwarea, virusi, spaming, Trojanci, lažni napadi in druga kazniva dejanja tretjih oseb ter izguba podatkov zaradi motenj.

12.3 Za morebitno izvajanje tehničnih ukrepov (strežnik, omejitve zmogljivosti, vzdrževanje, varnost, posodobitve aplikacij itd.) si upravljavec platforme pridržuje pravico, da začasno omeji svoje storitve.

12.4 Upravljavec platforme ne sprejema nobene odgovornosti za kreditno sposobnost strank, za njihovo zagotavljanje storitev ali za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz transakcije med stranko in partnerjem. Operater platforme prav tako ne zagotavlja, da je določeno število strank povezano s trgom.

 

13. Odgovornost upravljavca platforme

13.1 Za škodo, ki jo je povzročil partner operater platforme, zakoniti zastopnik ali zastopnica, je upravljavec platforme zavezan samo za namero in veliko malomarnost. Iz te omejitve odgovornosti so izključene škode, ki izhajajo iz poškodbe življenja, uda ali zdravja, pa tudi kršitve kardinalnih obveznosti. Med kardinalne obveznosti spadajo obveznosti, katerih kršitev bi ogrozila zadevni namen pogodbe in na izpolnitev katere se lahko partner upravičeno zanaša.

13.2 Upravljavec platforme ne prevzema nobene odgovornosti in ni odgovoren za vsebino, točnost, popolnost ali pravočasnost (vključno z razpoložljivostjo izdelkov in storitev) oglasov, ki so jih ustvarili partnerji, niti za sklenitev, izvršljivost ali izvršljivost pogodbe, sklenjene prek Trga med partnerjem in stranko. Upravljavec platforme prav tako ne jamči za izdelke in storitve, ki se ponujajo na trgu (niti iz garancije, jamstva niti od odškodnine, odgovornosti za izdelke ali drugih pravnih določb).

 

14. Zaupnost

Partner se zavezuje, da bo ohranil tajnost v zvezi z zaupnimi informacijami, skrivnostmi proizvodov in projektov, ki so mu postale znane s pogajanji o pogodbi in izvršitvi. Zaupne informacije, skrivnosti proizvodov in projektov so tiste, ki jih kot take imenuje upravljavec platforme, niso že javno znane ali so partnerju znane prek tretjih oseb, ki kršijo pogodbene ali pravne predpise.

 

15. Upravljanje pritožb, mediacija

15.1 Partnerji se lahko obrnejo na upravljanje pritožb upravljavca platforme po telefonu, v pisni ali besedilni obliki na naslednje načine:

Poštno: W4F GmbH,
Pritožba
Leopoldstraße 244, 80807 München

Po e-pošti: support@juna-pay.com

15.2 Pritožbe se obdelujejo brezplačno. Partner bo po elektronski pošti prejel pisne podatke o tem, ali je pritožbo mogoče odpraviti. Če pritožbe ni mogoče odpraviti, se informacijam priloži obrazložitev.

15.3 Če pritožb partnerjev ni mogoče rešiti na način iz odstavka 1, lahko katera koli stranka zahteva mediacijo za zunajsodno reševanje spora. Operater platforme je pripravljen sodelovati z naslednjimi mediatorji, da bi s partnerji dosegli izvensodno reševanje sporov:

IHK MediationsZentrum
80323 München
E-pošta: info@muenchen.ihk.de
Telefon: +49 (89) 5116-0

15.4 Upravljavec platforme nosi razumen delež stroškov postopka mediacije. Znesek ustreznega deleža določi na podlagi predloga mediatorja ob upoštevanju vseh ustreznih elementov primera, zlasti veljavnosti zadevnih zahtevkov strank v sporu, ravnanja strank ter velikosti in finančne moči strank.

15.5 Mediacija je prostovoljna. Začetek pravnega postopka pred postopkom mediacije ali po tem, ko je bil postopek med mediacijo ali po tem, ostaja neučinkovit. Operater platforme bo sodeloval v dobri veri v vseh postopkih mediacije, ki so jih sprožili partnerji.

15.6 Operater platforme bo na zahtevo partnerja sestavil informacije o delovanju in učinkovitosti mediacije v zvezi s svojimi dejavnostmi pred ali med mediacijo.

 

16. Trajanje in prenehanje pogodbe, posledice odpovedi

16.1 Ob upoštevanju vseh sprememb se ti GTC uporabljajo za nedoločen čas.

16.2 Pogodba se samodejno konča s smrtjo partnerja, če je fizična oseba v podjetniški sposobnosti ali – v primeru pravne osebe – z izbrisom iz poslovnega registra.

16.3 Podružnica lahko kadarkoli odpove ta sporazum z navadnim obvestilom s 30-dnevnim obvestilom. Zadostuje besedilni obrazec.

16.4 Pravica obeh strank do odpovedi pogodbe za dober razlog, ne da bi opazovala odpovedni rok, ostaja nespremenjena. Pomemben razlog je

16.4.1 za upravljavca platforme, zlasti če
(i) obstajajo znaki, da partner uporablja storitve upravljavca platforme za namene, ki so v nasprotju s pogodbo ali pravom;
(ii) pristojno sodišče ali organ upravljavcu platforme končno naroči, naj preneha zagotavljati storitve partnerju;
(iii) obstaja razlog za verjeti, da je partner ob sklenitvi Sporazuma predložil napačne ali nepopolne informacije;
(iv) partner neplača plačila ali uspešnosti po večkratnih opominih;
(v) tako zahtevajo preglasni javni interesi;
(vi) dokumenti in pošiljke partnerju se vrnejo z opombo "prestavljeni", "umrli", "niso sprejeti", "neznani" ali podobni, partner pa ne popravi napačnih podatkov na zahtevo v 30 dneh;
(vii) partner v določenem roku ne izpolni obveznosti iz klavzule 4, enaka ali primerljiva kriva kršitev pa se ponovi pozneje po kršitvi dolžnosti;
(viii) partnersko območje je deaktivirano iz razlogov, zaradi katerih je partner odgovoren, razlog pa ni rešen v 14 dneh od prejema zahteve za to;
(ix) se proti partnerju uteče postopek v primeru insolventnosti, začetek postopka se zavrne zaradi pomanjkanja sredstev, partner postane insolventen ali se v okviru izvršbe izda ustrezna izjava o insolventnosti.

16.4.2 Pomemben razlog za partnerja obstaja zlasti, če:
(i) upravljavec platforme krivde zagreši stalno materialno kršitev pogodbe in je ne odpravi kljub pisnem opozorilu z razumnim rokom, ki ga določi partner;
(ii) se proti upravljavcu platforme uteče insolventnostni postopek, odprtje se zavrne zaradi pomanjkanja sredstev, operater platforme postane insolventen ali se izda ustrezna izjava o insolventnosti v okviru zapiranje.

16.5 V primeru odpovedi pogodbeni stranki poravnata svoje terjatve in obveznosti drug do drugega. Vse neravnane obveznosti stranke ob prenehanju pogodbe je treba poravnati takoj.

 

17. Spremembe GTC

17.1 Upravljavec platforme si pridržuje pravico, da te GTC kadarkoli spremeni, če je to utemeljeno z zakonitimi interesi upravljavca platforme. Spremembe se sporočijo partnerju v ustrezni obliki in se, če se ne ugovarja, 30 dni po odpremi morajo biti odobrene. Če partner nasprotuje spremembi, ima upravljavec platforme pravico do ustreznega prenehanja pogodbenega razmerja z odpovednim rokom 10 delovnih dni. Zadostuje besedilni obrazec.

17.2 Partner mora sprejeti spremembe pogodbenih pogojev iz tehničnih in operativnih razlogov, če so ti ugodni za partnerja ali povzročijo zgolj zanemarljivo zmanjšanje uspešnosti, ne da bi to vplivalo na bistveno vsebino pogodbenega razmerja. Poleg tega so dovoljene spremembe, ki postanejo potrebne zaradi pravnih zahtev (npr. AMLA, nadzorno pravo, davčna zakonodaja itd.) ali sodnih nalogov.

 

18. Veljavno pravo in kraj pristojnosti

18.1 Te GTC ureja izključno nemško pravo, da se izključijo njegova pravila o navzkrižju zakonov in izključitev zakonodaje Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

18.2 Izključna pristojnost za spore v zvezi s temi GTC je München.

 

19. Drugi sporazumi

19.1 Partner se strinja, da operater platforme komunicira s partnerjem po elektronski pošti ali z objavo obvestil na trenutni spletni strani ali prek partnerskega območja. Partner se zavezuje, da bo svoj e-poštni račun določil in vzdrževal na način, ki zagotavlja poznavanje kakršne koli komunikacije.

19.2 Pomožni sporazumi, spremembe ali dopolnitve teh GTC, posebne določbe ali drugi pogodbeni dokumenti morajo biti v besedilni obliki za njihovo pravno veljavnost, ob upoštevanju strožjih zakonskih določb. To velja tudi za opustitev zahteve po besedilnem obrazcu.

19.3 Upravljavec platforme si izrecno pridržuje pravico, da pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz te pogodbe ali delnem prenosu poslovnih dejavnosti v celoti ali delno na tretje osebe vključi tretje osebe. Upravljavec platforme lahko pogodbo prenese tudi na tretje osebe brez soglasja partnerja.

19.4 Partner lahko prenese samo posameznike ali vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, na tretje osebe s pisnim soglasjem upravljavca platforme.

19.5 Ti GTC so bili sestavljeni v nemščini. Za vse potrebne razlage je odločilen nemški jezik. Vsak prevod je samo za pojasnila.

19.6 Če je ena ali več določb teh GTC neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in vseh pogodb, sklenjenih v okviru teh GTC. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno določbo, ki smiselno ustreza prvotni določbi. To velja smiselno za vrzeli.