Splošni pogoji poslovanja

za stranke (21.09.2022)

 

Splošni pogoji poslovanja

Pomembna opomba: Zavezujoča je le izvirna nemška različica. Prevedene različice so samo za referenčne namene.

Kazalo vsebine

Preambuli
01. Pogodbeni partner in obseg uporabe
02. Registracija in sklenitev pogodbe
03. Območje strank, Neaktivnost
04. Obveznosti stranke
05. Pristojbine
06. Plačilne transakcije
07. Cashback
08. Kartice zvestobe
09. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti
10. Kršitev pogodbe, odgovornosti in odškodnine
11. Garancija
12. Odgovornost upravljavca platforme
13. Trajanje in prenehanje pogodbe
14. Spremembe GTC
15. Veljavno pravo in kraj pristojnosti
16. Drugi sporazumi 

Preambuli

W4F GmbH (Delo za Fintech), hčerinsko podjetje skupine Fintech Payment Solutions, upravlja elektronsko platformo ("Marketplace"), ki jo lahko spletni trgovci in trgovci z opeko in malto ter drugi podjetniki ("partnerji") uporabljajo za distribucijo blaga in storitev. Naslednji Splošni pogoji poslovanja ("GTC") urejajo uporabo trga s strani strank partnerjev ("Stranke").

Zaradi boljše berljivosti se moški obrazec uporablja za osebna imena in osebne imenice na tej spletni strani. Ustrezni izrazi se načeloma uporabljajo za vse spole v smislu enakega obravnavanja. Skrajšana jezikovna oblika ima le uredniške razloge in ne vključuje nobenega vrednotenja.

 

01. Pogodbeni partner in obseg uporabe

1.1 Pogodbeni partner partnerja je W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München ("Operater platforme").

1.2 GTC velja za vse stranke, ki so na novo registrirane od datuma zgoraj prikazane spletne objave ali že obstoječe stranke, ki so se strinjale z njihovo veljavnostjo.

1.3 Pogodbe o nakupu blaga in storitev prek tržnice se sklenejo izključno neposredno med stranko in partnerjem. Oglasi, ki so dani na trg, v nobenem primeru ne predstavljajo ponudb upravljavca platforme. Upravljavec platforme ni niti posrednik niti predstavnik partnerjev, niti kupec ali prodajalec blaga in storitev, ponujenih na trgu. Partnerji so odgovorni samo za vsebino oglasov na trgu, Izpolnjevanje zakonskih obveznosti obeležavanja, obveznih zakonskih informacija i obveznosti potrditev u prodaji na daljavo, obveznost davanja informacija o zakonskom pravo na pokidanje i o vsebini njihovih pogojev poslovanja, ali i o vsem drugim obveznostma u vezi s začetjem, izvajanjem i obdelavom pogodb med kupcima i partnerom.

1.4 Splošni pogoji poslovanja ali drugi odstopajoči pogoji stranke se uporabljajo le, če jih je operater platforme izrecno pisno potrdil. Veljavnost posameznih pogojev ali klavzul stranke, ki odstopajo od teh GTC ali jih dopolnjujejo, je izključena, tudi če jim operater platforme ni ugovarjal.

 

02. Registracija in sklenitev pogodbe

Uporaba trga zahteva registracijo stranke, vključno s sprejetjem teh GTC. Registracija stranke poteka izključno preko spletne strani www.juna-pay.com ali aplikacije za mobilne naprave ("App"). Kupec mora izpolniti obrazec za registracijo povsem, skrbno in resnično. Vse vnose lahko kadarkoli popravljene, dokler se registracija ne zaključi.

  •  Registracija zahteva tudi sprejetje splošnih pogojev ponudnika plačilnih storitev, MANGOPAY S.A. Luxembourg ("MANGOPAY", www.mangopay.com) in dedificirane Nemčije UG ("dedified", www.dedified.com) kot izvajalca tehničnih storitev operaterja platforme.
  •  Do registracije so upravičene pravne osebe in fizične osebe, ki so dosegle 18.
  •  Po pošiljanju registracije bodo stranke prejele e-pošto na e-poštni naslov, ki mu je na voljo, ki vsebuje povezavo za potrditev registracije. S prejemom povezave se med kupcem in operaterjem platforme sklene pogodba, če kupec izpolnjuje zahteve za uporabo. Operater platforme lahko sprejme prijavo za registracijo, ne da bi navede razloge.

   

  03. Območje strank, Neaktivnost

  3.1 Po zaključku registracije se bo na trgu aktiviralo osebno uporabniško območje stranke ("območje kupcev"). Poleg tega kupec po uspešni vzpostavitvi plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev prejme dostop do svojega plačilnega računa (»plačilni račun«) za obdelavo plačilnih transakcij preko območja stranke. Stranke lahko do svojega plačilnega računa dostopajo s svojim uporabniškim imenom in geslom prek aplikacije ali prek spletne strani www.juna-pay.com . Uporabniško ime in geslo določi kupec sam v okviru postopka registracije. Operater platforme ne more spremeniti podatkov v območju strank.

  3.2 Upravljavec platforme bo zagotovil skladnost z veljavnimi zakonskimi predpisi o varstvu podatkov. Podrobnosti so urejene v pravilniku o zasebnosti, ki ga je treba upoštevati med registracijo.

  3.3 Upravljavec platforme lahko v celoti ali delno deaktivira območje strank brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:

  • Deaktivacija je v domnevnem interesu stranke (npr. v primeru zlorabe s strani tretjih oseb),
  • obstajajo utemeljeni dvomi o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti stranke, ali
  • obstaja sum, da stranka zlorablja ali je uporabila območje stranke, to je v nezakonite ali nemoralne namene, zlasti nezakonito škoduje upravljavcu platforme, partnerju ali drugim tretjim osebam.

  3.4 To ne vpliva na razloge za blokiranje plačilnega računa s strani MANGOPAY.

  •  Stranka bo takoj obveščena o deaktivaciji. Operater platforme bo kupcu dal priložnost, da odpravi razloge, zaradi katerih je deaktivacija potrebna. Deaktivacijo je mogoče ohraniti, dokler ne preneha obstajati razlog za deaktivacijo.
  •  Če je stranka odgovorna za razlog za deaktivacijo, se lahko kupcu zaračunajo pristojbine v višini do 50 EUR za deaktivacijo in aktivacijo ter drugi stroški, ki jih ima operater platforme zaradi deaktivacije. Stranka ima možnost dokazati pojav manj ali brez škode ali truda; v tem primeru se pristojbina ali povračilo stroškov ustrezno zniža.
  • Če ni mogoče zaznati nobenih dejavnosti stranke na območju stranke za obdobje, daljše od 12 mesecev zapored, ima upravljavec platforme pravico zaračunati pristojbine v skladu z veljavno tabelo pristojbin. Če v plačilnih računih ni na voljo bilance za več kot 12 mesecev, se pogodba lahko prekine.

    

   04. Obveznosti stranke

   4.1 Spremembe podatkov stranke morajo biti opravljene takoj preko območja kupca.

   4.2 Stranka mora upoštevati vsa varnostna navodila in druge dolžnosti skrbnosti, ki jih priporoča operater platforme, zlasti za zaščito vseh naprav, ki jih uporablja za uporabo trga pred nezakonitim dostopom tretjih oseb, za redno varovanje podatkov za zaščito pred izgubo podatkov in za skrbno shranjevanje podatkov o dostopu, gesel in PIN-a ter ne prenosa tretjim osebam.

   4.3 Kupec je dolžan upravljavca platforme nemudoma obvestiti v primeru izgube podatkov o dostopu ali gesel ali drugih znakov zlorabe svojega območja stranke. Lahko pa se obrne neposredno na MANGOPAY.

    

   05. Pristojbine

   Uporaba tržnice je na splošno brezplačna za stranke. Če se pristojbine zaračunavajo, izhajajo iz pregleda pristojbin, ki je del teh GTC.

    

   06. Plačilne transakcije

   6.1 Uporaba trga zahteva sodelovanje v plačilnem sistemu, ki ga zagotavlja MANGOPAY. Plačilne transakcije izvaja izključno MANGOPAY. To zahteva odprtje plačilnega računa pri MANGOPAY, na katerem morajo sodelovati stranke. Podrobnosti najdete v Splošnih pogojih poslovanja MANGOPAY, ki jih je treba sprejeti med registracijo. Pri odprtju plačilnega računa stranke podpirajo dedificirani, katerih pogodbene pogoje je treba tudi prepoznati.

   6.2 Na zahtevo se morajo stranke identificirati z MANGOPAY za boj proti pranju denarja. Zahtevani dokumenti se naložijo prek aplikacije.

   6.3 Plačilni račun se upravlja v "UNA", to pomeni, da se na trgu euri imenujejo UNA. UNA je en evro, stotina UNA je evrska. Stanje na plačilnem računu ni predmet obresti.

    

   07. Cashback

   7.1 Uporaba trga in plačilnih transakcij omogoča sodelovanje v sistemu gotovine. Cashback je mogoče zbrati le od tistih partnerjev, ki ga ponujajo. Sodelujoči partnerji in znesek gotovine bodo objavljeni v aplikaciji in na spletni strani www.juna-pay.com . Stranka nima zahtevka do upravljavca platforme za plačilo gotovine. Upravljavec platforme nima vpliva in nima nobene odgovornosti za odobritev gotovine in njegovega zneska.

   7.2 Gotovinske blagajne se izračunajo v UNA (glejte poglavje 6.3). Predpogoj za kreditiranje UNA je sklenitev transakcije, ki je upravičena do gotovine s partnerjem, ki sodeluje v postopku za povračilo gotovine. Povratni znesek znaša vsaj 1 % bruto cene blaga ali storitev, ki jih kupec kupi od partnerja. Zneski, manjši od 1/100 UNA, se zabeležijo v območju kupca, vendar bodo v dobro vknjiženi na plačilni račun le, če seštejejo vsaj 1 0,01 UNA.

   7.3 Dobropis poteka po osnovni transakciji v stacionarnem maloprodajnem poslovanju, za katerega velja minimalni znesek iz odstavka. 6.2. Stavek 4 neposredno. V primeru osnovne transakcije s spletnim trgovanjem se gotovina sprva začasno zapiše na območju stranke in se označi kot "v čakanju" do vknjiženega končnega kredita.

   7.4 Če je kreditni zapis prikazan na plačilnem računu stranke, je to upravičen tudi kupec v primeru razveljavitve transakcije.

   7.5 Zneski na plačilnem računu stranke se lahko po presoji Stranke uporabijo za nakupe na Trgu, prenesene na plačilni račun drugih strank ali na račun stranke v njegovi hišni banki. Pri prenosu na druge stranke in pri umiku se lahko pristojbine uporabljajo v skladu s trenutnim razporedom pristojbin. Transferji se lahko sprejmejo in izvršijo samo iz enakovredne vrednosti 0,01 evra.

    

   8. Kartice zvestobe

   8.1 Stranke lahko prejmejo kartice zvestobe od partnerja. Kartice zvestobe lahko dobite v obliki kartic fizične zvestobe ali preko vabilne povezave.

   8.2 Cashback se lahko zbira tudi s karticami strank. Vendar pa je plačilo možno le prek območja strank prek aplikacije. Kartice zvestobe niso plačilne kartice.

    

   9. Intelektualna lastnina, oglaševalski material in druge ugodnosti

   9.1 Vse pravice intelektualne lastnine, povezane s platformo ali svojimi storitvami (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, imeni domen itd., registrirane ali ne), so last operaterja platforme ali njenih dajalcev licenc.

   9.2 Logotipi, blagovne znamke, besedila in druge vsebine na spletni strani www.juna-pay.com ali v aplikaciji so zaščiteni z blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. Stranke ne smejo uporabljati nobenega gradiva, vsebine ali blagovnih znamk operaterja platforme – v celoti ali delno – v nobeni obliki in v nobenem primeru za lastne namene, zlasti ne razmnoževanje, distribucijo, prodajo, licenco, distribucijo, kopiranje, objavljanje, pretakanje, javno izvajanje ali prikazovanje, pošiljanje, obnavljanje, spreminjanje, urejanje, prevajanje, prilagajanje ali kako drugače uporabo brez dovoljenja.

   9.3 Vsi predstavitveni, oglaševalski, izobraževalni in filmski materiali itd. (vključno s fotografijami) upravljavca platforme ali podjetja, ki pripada skupini, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Stranka jih ne sme uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja upravljavca platforme niti v celoti niti v izvlečke v nobeni obliki, zlasti ne razmnoževanja, distribucije, javno dostopne ali urejene, razen če to izrecno dovoli ta GTC.

   9.4 Vsako neopredmeteno blago, povezano s platformnimi storitvami, zlasti programsko opremo, ostane pri upravljavcu platforme ali.dem imetniku pravic. Stranka prejme neprenesljivo, časovno omejeno in neizključno pravico do uporabe teh pravic v skladu s pogodbo, časovno omejeno za čas trajanja registracije. Stranka ni upravičena do nadaljnjih pravic.

    

   10. Kršitev pogodbe, odgovornosti in odškodnine

   10.1 Stranka mora odpraviti kršitve pogodbenih določb ali obveznih zakonskih določb takoj po tem, ko se z njimi ozavešča, vendar najkasneje v 14 dneh po zahtevi upravljavca platforme.

   10.2 Stranka je kriva za vso škodo, ki jo je povzročil operater platforme zaradi krivde kršitve pogodbenih določb ali določb obveznega prava s strani naročnika.

   10.3 Stranka se zavezuje, da bo operaterju platforme v primeru zahtevka do upravljavca platforme s strani tretjih oseb zaradi krivde kršitve pogodbenih določb ali določb obveznega prava, ki jih je storila stranka, odvzel odgovornost. Zlasti se stranka zavezuje, da bo povrnila razumne in tipične stroške, zlasti odvetnike, sodišča in druge stroške, povezane s pravnimi dejanji, ki jih upravljavec platforme v tem okviru upravičeno nosi.

    

   11. Garancija

   11.1 Upravljavec platforme se zavezuje, da bo upravljal trg v skladu z določbami te pogodbe in z ustrezno skrbjo ter si vedno prizadeva za neprekinjeno razpoložljivost svojih storitev.

   11.2 Upravljavec platforme ne sme prevzeti nobene odgovornosti za neprekinjeno neprekinjeno in brez težav delovanje svojih storitev, kot so za določene čase prenosa in hitrosti, stalno dostopnost spletne strani www.juna-pay.com, vsebine in storitve, ki so jih ustvarile tretje osebe ali stranke ali jih je mogoče od njih prevzeti, absolutna zaščita trga pred nepooblaščenim dostopom, zaščita pred škodljivo programsko opremo, virusi, spaming, Trojanci, lažni napadi in druga nezakonita dejanja tretjih oseb ter izguba podatkov zaradi napak.

   11.3 Za izvajanje tehničnih ukrepov (strežniki, omejitve zmogljivosti, vzdrževanje, varnost, posodobitve aplikacij itd.) si operater platforme pridržuje pravico, da začasno omeji svoje storitve. To ne pomeni napake.

   11.4 Upravljavec platforme ne predpostavi jamstva za kreditno sposobnost partnerjev, za njihovo zagotavljanje storitev ali za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz transakcije med strankami in partnerji. Upravljavec platforme prav tako ne zagotavlja, da je določeno število partnerjev povezano s trgom.

    

   12. Odgovornost upravljavca platforme

   12.1 V primeru škode, ki jo je stranki povzročil upravljavec platforme, zakoniti zastopnik ali zastopnica, je upravljavec platforme zavezan samo za namen in veliko malomarnost. Iz te omejitve odgovornosti so izključene škode, ki izhajajo iz poškodbe življenja, uda ali zdravja, pa tudi kršitve kardinalnih obveznosti. Med kardinalne obveznosti spadajo tiste obveznosti, katerih kršitev bi ogrozila zadevni namen pogodbe in na izpolnjevanje katerih se lahko stranka torej upravičeno zanaša.

   12.2 Upravljavec platforme ne prevzema nobene odgovornosti in ni odgovoren za vsebino, točnost, popolnost ali pravočasnost (vključno z razpoložljivostjo izdelkov in storitev) oglasov, ki so jih ustvarili partnerji, niti za oblikovanje, izpolnjevanje ali izvršljivost pogodbe, sklenjene prek trga med partnerjem in stranko. Upravljavec platforme prav tako ne jamči za izdelke in storitve, ki se ponujajo na trgu (niti iz garancije, jamstva niti od odškodnine, odgovornosti za izdelke ali drugih pravnih določb).

    

   13. Trajanje in prenehanje pogodbe

   13.1 Ob upoštevanju njihove spremembe se ti GTC uporabljajo za nedoločen čas.

   13.2 Pogodba se samodejno konča v naslednjih primerih:

   • s smrtjo stranke,
   • s prenehanjem podjetja stranke,
   • ali po prenehanju pogodbe o plačilnem računu z MANGOPAY.

   13.3 Stranka lahko to pogodbo kadarkoli pisno odpove z rednim odpovednim rokom 30 dni do konca meseca.

   13.4 Pravica obeh strank do odpovedi pogodbe za dober razlog brez opazovanja odpovednega roka ostaja nespremenjena. Za upravljavca platforme obstaja pomemben razlog, zlasti če

   • Obstajajo navedbe, da stranka uporablja storitve upravljavca platforme za namene, ki so v nasprotju s pogodbo;
   • pristojno sodišče ali organ zakonito naroči upravljavcu platforme, da preneha zagotavljati storitve stranki;
   • Obstaja razlog za predpostavko, da je stranka ob sklenitvi pogodbe predložila napačne ali nepopolne informacije;
   • stranka neplača plačila ali uspešnosti v razmerju do operaterja platforme po dveh opominih.

   Za stranko obstaja pomemben razlog, če

   • plačilnih nalogov ne izvršijo brez obrazložitve, ali
   • se izkaže, da so računi napačni in ne bodo popravljeni v 10 dneh od pošiljanja zahteve na zahtevo.

   14. Spremembe GTC

   14.1 Upravljavec platforme je upravičen kadarkoli spremeniti in dopolniti te GTC. Spremembe in dodatki se lahko izvedejo zlasti za prilagoditev veljavnem zakonu ali izvajanje sprememb pogodbeno dogovorjenih storitev. Operater platforme obvesti odjemalce o spremenjenem ali dopolnjenem GTC v pisni ali elektronski obliki najmanj trideset (30) dni pred začetkom veljavnosti. Spremenjeni ali dopolnjeni GTC začne veljati, če jim stranka v prej navedenem obdobju pisno ne ugovarja ali potrdi spremenjeni GTC z nadaljnjo uporabo območja stranke. Upravljavec platforme bo v okviru obvestila stranko ločeno obvestil o teh posledicah. V primeru pravočasnoga ugovora stranke na spremembo ali dodajanje je upravljavec platforme upravičen pravilno odpovedati pogodbo z odpovednim rokom 10 bančnih delovnih dni. To še vedno ne velja za druge pravice do odpovedi. Za spremembe splošnih pogojev uporabe MANGOPAY se uporabljajo določbe iz tega člena.

   14.2 V vseh drugih pogledih mora stranka sprejeti spremembe GTC iz tehničnih in operativnih razlogov, če so te ugodne za stranko ali povzročijo zgolj zanemarljivo zmanjšanje uspešnosti, ne da bi to vplivalo na bistvene določbe pogodbenega razmerja.

    

   15. Veljavno pravo in kraj pristojnosti

   15.1 Za te GTC velja izključno nemško pravo izključitev njenih pravil o navzkrižju prava in izključitev prava Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga.

   15.2 Kraj pristojnosti urejajo veljavne zakonske določbe.

    

   16. Drugi sporazumi

   16.1 Stranka se strinja, da operater platforme načeloma komunicira s stranko preko elektronske pošte ali z objavo informacij na trenutni spletni strani. Stranka se zavezuje, da bo svoj e-poštni račun določila in vzdrževati tako, da bo zagotovila potrditev vsake komunikacije.

   16.2 Pomožni sporazumi, spremembe ali dopolnitve teh GTC, posebne določbe ali drugi pogodbeni dokumenti zahtevajo besedilno obliko, da bi bila pravno učinkovita ob upoštevanju strožjih pravnih predpisov. To velja tudi za opustitev zahteve po besedilnem obrazcu.

   16.3 Upravljavec platforme si izrecno pridržuje pravico, da tretje osebe vključi v izpolnjevanje svojih obveznosti iz te pogodbe ali da poslovanje v celoti ali delno prenese na tretje osebe. Upravljavec platforme lahko pogodbo prenese tudi na tretje osebe brez soglasja stranke.

   16.4 Stranka lahko s pisnim soglasjem upravljavca platforme prenese samo posameznike ali vse pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretje osebe.

   16.5 Ti GTC so bili sestavljeni v nemščini. Za vse potrebne razlage je odločilen nemški jezik. Vsak prevod je samo za razlago brez pravne obveznosti.

   16.6 Če je ena ali več določb teh GTC neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in vseh pogodb, sklenjenih v okviru teh GTC. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno določbo, ki smiselno ustreza prvotni določbi. To velja smiselno za vrzeli.