Súkromie

Stav k 21.09.2022

 

Súkromie

 

Časť I
poskytuje vám všeobecné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nami, keď navštívite a používate našu webovú stránku, ako aj informácie o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba.

Časť II
informuje vás o tom, ako spracúvame vaše údaje mimo webovej stránky.

V časti III
dostanete informácie o tom, kedy môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov nami.

 

Časť I: Všeobecné informácie o ochrane údajov

 

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

W4F GmbH (skratka pre "Work for Fintech")
Leopoldstrasse 244
80807 Mníchov
Nemecko
E-mail: support@juna-pay.com

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Jan Marschner, LL.M.
právnik | Dozorný úradník pre ochranu údajov
Trh 9
04109 Lipsko, Nemecko
E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefón: +49 (0) 341 – 2618 9373

 

Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov denníka

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému volajúceho počítača.

Zhromažďujú sa tieto údaje:

 • Informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na našu webovú stránku
 • Webové stránky prístupné systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Údaje sú uložené v súboroch denníka u nášho poskytovateľa technických služieb, Amazon Web Services, Inc. Právnym základom pre dočasné uloženie týchto údajov a súborov denníka je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na umožnenie doručenia webovej stránky do počítača používateľa. Na tento účel musí IP adresa používateľa zostať uložená počas trvania relácie. Vyššie uvedené údaje sú uložené v súboroch denníka, aby sa zabezpečila funkčnosť našej webovej stránky (napr. na detekciu narušenia). Tieto účely tiež predstavujú náš oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Údaje sa vymažú, akonáhle už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na poskytovanie webovej stránky je to prípad, keď sa príslušná relácia skončila. Okrem toho sa súbory denníka ukladajú sedem dní.

Zhromažďovanie údajov na poskytovanie webovej stránky a ukladanie údajov do súborov denníka je absolútne nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje možnosť námietky zo strany používateľa.

 

Cookies

Keď navštívite našu webovú stránku, nastavia sa technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú potrebné na používanie webovej stránky.

Okrem toho sú súbory cookie tretích strán nastavené na účely analýzy (Google Analytics) a určovania polohy (Mapy Google).

Konkrétne ide o nasledujúce súbory cookie:

Meno

Funkcia

Trvanie pamäte

Prístup tretích strán

AWSALB

Zaregistruje, ktorý serverový klaster slúži návštevníkovi.


Toto sa používa v kontexte vyvažovania záťaže na optimalizáciu používateľského zážitku.

6 dní

Nie

AWSALBCORS

Zaregistruje, ktorý serverový klaster slúži návštevníkovi.


Toto sa používa v kontexte vyvažovania záťaže na optimalizáciu používateľského zážitku.

6 dní

Nie

Io

Udržiava stavy používateľa vo všetkých žiadostiach o stránku.

Relácia

Nie

test_cookie

Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

1 deň

Áno

_ga

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 rokov

Nie

_gat

Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie miery požiadaviek.

1 deň

Nie

_gid

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

1 deň

Nie

_gcl_au

Používa sa v službe Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach, ktoré využívajú ich služby.

3 mesiace

Nie

_uetsid

Používa sa na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom prezentovať relevantnú reklamu na základe preferencií návštevníka.

Trvanlivý

Nie

_uetvid

Používa sa na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom prezentovať relevantnú reklamu na základe preferencií návštevníka.

Trvanlivý

Nie

reklamy/ga-publiká

Nezaradené

Relácia

Áno

MUID

Široko používaný spoločnosťou Microsoft ako jedinečné ID používateľa.
Súbor cookie umožňuje sledovanie používateľov synchronizáciou ID medzi mnohými doménami spoločnosti Microsoft.

1 rok

Áno

pagead/landing

Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu.


To tiež umožňuje webovej stránke obmedziť počet reklám zobrazených v tej istej reklame.

Relácia

Áno

pretrváva:JUNA-PAY

Používateľské údaje pre zobrazenie v používateľskom rozhraní a automatické prihlásenie

Trvanlivý

Nie

4ersist:JUNA-PAY-vyhľadávanie

Údaje špecifické pre vyhľadávanie na zobrazenie v používateľskom rozhraní

Trvanlivý

Nie

JUNA-PAY-VC

Pre správne zobrazenie používateľského rozhrania

Trvanlivý

Nie

 

Reklama od spoločnosti Microsoft (reklamy Bing)

Právnym základom pre spracovanie reklamy spoločnosti Microsoft je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Reklama od spoločnosti Microsoft sa nespustí, kým v nástroji na správu súhlasu nekliknete na položku Prijať všetko alebo kým neupravíte funkciu Marketing v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Marketing" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Nevieme, ako dlho spoločnosť Microsoft uchováva osobné údaje.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Microsoft. Ďalšie informácie od spoločnosti Microsoft tretích strán nájdete v témach: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Google Analytics

Aby sme mohli optimálne prispôsobiť našu webovú stránku vašim záujmom, používame službu google analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin (ďalej len "Google"). V službe Google Analytics sa interakcie používateľa našej webovej stránky primárne zaznamenávajú a systematicky vyhodnocujú pomocou "cookies".

Ak sú prístupné jednotlivé stránky našej webovej stránky, ukladajú sa nasledujúce údaje:

 • tri bajty IP adresy volajúceho systému používateľa (anonymizovaná IP adresa)
 • navštívenú webovú stránku,
 • webová stránka, z ktorej sa používateľ dostal na prístupovú stránku našej webovej stránky (sprostredkovateľ)
 • podstránky, ktoré sú prístupné z prístupovej stránky,
 • frekvencia prístupu na webovú stránku

Právnym základom pre spracovanie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Služba Google Analytics sa spustí iba vtedy, keď kliknete na "Prijať všetko" v nástroji na správu súhlasu alebo súhlasíte s funkciou "Štatistika" v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Štatistika" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Údaje uložené pri sledovaní budú po 24 mesiacoch vymazané.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Google. Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

 

Mapy Google

Táto webová stránka zahŕňa službu "Mapy Google" poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin (ďalej len "Google"), ktorá slúži na zobrazenie máp alebo sekcií máp, a tak vám umožňuje pohodlne používať funkciu mapy na webovej stránke. Mapy Google sa ešte nespustili, keď navštívite webovú stránku, ale iba keď kliknete na príslušne označený mapový materiál. Spoločnosť Google potom dostane informáciu, že ste sa dostali na príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa spoločnosti Google prenesú údaje uvedené v časti "Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov denníka".

Právnym základom pre spracovanie Máp Google je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Mapy Google sa spustia iba vtedy, keď kliknete na "Prijať všetko" v nástroji na správu súhlasu alebo vyjadríte súhlas s funkciou "Pohodlie" v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Pohodlie" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Nevieme, ako dlho Google uchováva osobné údaje.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Google. Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

 

Písma Google

Na jednotnú prezentáciu písiem používame takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Písma Google ešte nie sú spustené, keď navštívite webovú stránku, ale iba vtedy, keď ste súhlasili s funkčnými funkciami vo všeobecnosti alebo konkrétne s "Písmami Google" v nástroji na správu súhlasu. Google potom dostane údaje uvedené v časti "Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov denníka".

Právnym základom pre spracovanie Google Fonts je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Písma Google sa spustia až vtedy, keď kliknete na "Prijať všetko" v nástroji na správu súhlasu alebo vyjadríte súhlas s funkciou "Pohodlie" v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Pohodlie" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Nevieme, ako dlho Google uchováva osobné údaje.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Google. Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

 

Správca značiek Google

Na našich webových stránkach používame Správcu značiek Google. Poskytovateľom služby sú spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Írsko (ďalej len "Google"). Správca značiek Google je riešenie, ktoré umožňuje marketingovým pracovníkom spravovať značky webových stránok z jedného rozhrania a implementovať ďalšie nástroje.

Právnym základom pre spracovanie Správcu značiek Google je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Správca značiek Google sa nespustí, kým nekliknete na "Prijať všetko" v nástroji na správu súhlasu alebo nebudete súhlasiť s funkciou "Pohodlie" v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Pohodlie" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Nevieme, ako dlho Google uchováva osobné údaje.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Google. Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

 

Marketingová platforma Google

Právnym základom pre spracúvanie "Google Marketing Platform" je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. "Google Marketing Platform" sa spustí iba vtedy, keď kliknete na "Prijať všetko" v nástroji na správu súhlasu alebo vyjadríte súhlas s funkciou "Marketing" v časti "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním všetkých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo vyvolaním ponuky "Nastavenia ochrany osobných údajov" v päte našej webovej stránky, následným kliknutím na "Upraviť nastavenia ochrany údajov" a deaktiváciou funkcie "Marketing" kliknutím na začiarkavacie políčko.

Nevieme, ako dlho Google uchováva osobné údaje.

Za ďalšie spracovanie údajov nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Google. Ďalšie informácie od poskytovateľa tretej strany Google nájdete na adrese:

https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=de

https://policies.google.com/privacy

 

Práva dotknutej osoby

V súlade s článkom 15 GDPR máte právo získať informácie o uložených údajoch o vás. Ak boli spracované nesprávne osobné údaje, máte právo na opravu v súlade s článkom 16 GDPR.

Ak sú splnené zákonné požiadavky, môžete požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracovania a namietať proti spracovaniu údajov (čl. 17, 18 a 21 GDPR). Podľa čl. 20 GDPR si môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov, ktoré sa spracúvajú automaticky na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami.

Ak sa domnievate, že spracovanie údajov porušuje zákon o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov podľa vášho výberu (čl. 77 GDPR v spojení s § 19 BDSG). To zahŕňa aj dozorný orgán pre ochranu údajov, ktorý je za nás zodpovedný: Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov https://www.lda.bayern.de

 

Časť II: Spracovanie údajov mimo webovej stránky

 

Komunikácia vo všeobecnosti, najmä prostredníctvom e-mailu

Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Spracovanie slúži na plnenie našich zmlúv alebo predzmluvných opatrení s vami a na realizáciu vašej objednávky, ako aj na všetky potrebné činnosti v našej spoločnosti. Príslušné podrobnosti na účely spracovania údajov nájdete v príslušných zmluvných dokumentoch a obchodných podmienkach. Okrem toho spracúvame osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v priebehu nadviazania kontaktu. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Je to prípustné, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany, pokiaľ neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takýto oprávnený záujem existuje pri uplatňovaní právnych nárokov a obhajobe v právnych sporoch, pri realizácii spracovania platieb prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, pri garancii IT bezpečnosti a prevádzky IT spoločnosti a v priamej reklame. Okrem toho spracúvame osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktorým ako spoločnosť podliehame. Medzi účely spracúvania patria napríklad obchodné a daňové retenčné povinnosti podľa § 257 nemeckého obchodného zákonníka (HGB) a § 147 nemeckého daňového zákonníka (AO).

V rámci spoločnosti je prístup k vašim údajom udelený tým oddeleniam, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností. Údaje na tieto účely môžu získať aj nami zamestnaní sprostredkovatelia (čl. 28 GDPR). Ide o spoločnosti v kategóriách IT služby, logistika, vymáhanie pohľadávok, ako aj predaj a marketing. Vo výnimočných prípadoch môžu byť príjemcami vašich údajov aj držitelia služobného tajomstva (daňoví poradcovia, audítori, právnici) a orgány.

V prípade potreby spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje po dobu trvania obchodného vzťahu. To zahŕňalo aj začatie a plnenie zmluvy. Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje po dobu existencie záručných a záručných nárokov. Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom sme zo zákona povinní tak urobiť. Zodpovedajúce dôkazné a retenčné povinnosti vznikajú najmä z dôvodov obchodného a daňového práva v súlade s § 257 nemeckého obchodného zákonníka (HGB) a § 247 nemeckého daňového zákonníka (AO).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na komunikáciu, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia vašich osobných údajov musíme zvyčajne odmietnuť uzavretie zmluvy alebo už nemôžeme plniť existujúcu zmluvu alebo ju musíme vypovedať.

 

Informácie o ochrane údajov pre žiadateľov

Údaje, ktoré ste nám zaslali v súvislosti s vašou žiadosťou, spracúvame, aby sme mohli posúdiť vznik pracovnoprávneho vzťahu. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR a § 26 BDSG. Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich údajov na zaradenie do našej skupiny žiadateľov, zákonnosť tohto spracovania sa udeľuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že zrušenie nadobúda účinnosť len do budúcnosti. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním, nie je ovplyvnené.

Okrem vykonávania procesu podávania žiadosti spracúvame osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Je to prípustné, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany, pokiaľ neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takýto oprávnený záujem existuje na uplatňovaní právnych nárokov a obhajobe v právnych sporoch. Okrem toho v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR spracúvame osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktorým ako spoločnosť podliehame.

V rámci spoločnosti je prístup k vašim údajom udelený tým oddeleniam, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti. Údaje na tieto účely môžu získať aj nami zamestnaní sprostredkovatelia (čl. 28 GDPR). Ide o spoločnosti v kategóriách IT služieb a poradenstva.

Ak vznikne pracovnoprávny vzťah, osobné údaje budú vymazané do 6 mesiacov od ukončenia procesu uchádzania sa o zamestnanie. Pri nadväzovaní pracovného pomeru sa vaša žiadosť stane predmetom vášho osobného spisu.

V prípade, že ste súhlasili s ďalším uchovávaním vašich osobných údajov v našom skupine žiadateľov, prevezmeme vaše údaje a vymažeme ich najneskôr po dvoch rokoch.

 

Časť III: Informácie o vašom práve namietať podľa čl. 21 GDPR

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracúvanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, ani na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V jednotlivých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy. Ak podáte námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje už na tieto účely nebudeme spracúvať.

Námietku je možné podať neformálne a mala by sa v čo najväčšej miere adresovať kontaktným údajom uvedeným vyššie v časti "Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby".