Opći uvjeti i odredbe

za partnere (21.09.2022.)

 

Opći uvjeti i odredbe

Važna napomena: Obvezujuća je samo izvorna njemačka verzija. Prevedene verzije služe samo u referentne svrhe.

Tablica sadržaja

A. Opće odredbe
01. Scope i ugovorni partneri
02. Registracija i sklapanje ugovora
03. Partnersko područje, Neaktivnost
04. Obveze partnera
05. Naknade

B. JUNA-PAY Basic i JUNA-PAY Premium
06. Platne transakcije
07. JUNA-PAY Premium
08. Kartice vjernosti
09. Naplata

C. Razno
10. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti
11. Kršenje ugovora, odgovornost i obeštećenje
12. Jamstvo
13. Odgovornost operatora platforme
14. Povjerljivost
15. Upravljanje pritužbama, posredovanje
16. Trajanje i raskid ugovora, posljedice raskida
17. Promjene GtC-a
18. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti
19. Ostali sporazumi

Preambula

W4F GmbH (Work for Fintech), tvrtka Fintech Payment Solutions Group, upravlja elektroničkom platformom ("tržište") koju internetski trgovci, stacionarni trgovci na malo i druge tvrtke i institucije ("partneri") koriste za prodaju robe i usluga kupcima ("Kupci"). Sljedeći Opći uvjeti i odredbe ("GTC") reguliraju korištenje tržišta od strane partnera.

Radi bolje čitljivosti, muški obrazac koristi se za osobna imena i osobne imenice na ovoj web stranici. Odgovarajući pojmovi u načelu se primjenjuju na sve spolove u smislu jednakog postupanja. Skraćeni jezični obrazac ima samo uredničke razloge i ne uključuje nikakvu evaluaciju.

 

A. Opće odredbe

01. Ugovorni partner i opseg primjene

1.1 Partnerov ugovorni partner je W4F GmbH (kratica za "Rad za Fintech"), Leopoldstraße 244, 80807 München ("Operator platforme").

1.2 GtC se primjenjuje na sve partnere registrirane od gore navedenog datuma internetske objave ili već postojeće partnere koji su pristali na njihovu valjanost.

1.3 Ugovori o kupnji robe i usluga putem tržnice sklapaju se isključivo izravno između partnera i njegovih kupaca. Oglasi objavljeni na tržištu ni u kojem slučaju ne predstavljaju ponude operatera platforme. Operater platforme nije ni broker ni predstavnik partnera, niti kupac ili prodavatelj robe i usluga koje se nude na tržištu. Partneri su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa na tržištu, ispunjavanje zakonskih obveza označavanja, obvezne zakonske informacije i obveze potvrde u prodaji na daljinu, obvezu pružanja informacija o zakonskom pravu odustajanja i sadržaju njihovih uvjeta i odredbi kao i svih drugih obveza u vezi s pokretanjem, izvršenjem i obradom ugovora između kupaca i partnera.

1.4 Opći uvjeti ili drugi uvjeti i odredbe partnera koji odstupaju primjenjuju se samo ako ih je Operator platforme izričito priznao u pisanom obliku. Isključena je valjanost pojedinačnih uvjeta ili klauzula partnera koji odstupaju od tih Općih uvjeta ili dopunjuju taj Opći uvjeti, čak i ako im operator platforme nije uložio prigovor.

 

02. Registracija i sklapanje ugovora

2.1 Korištenje tržišta zahtijeva registraciju partnera, uključujući prihvaćanje ovih Općih uvjeta poslovanja. Registracija se odvija isključivo putem interneta putem web stranice www.juna-pay.com ili u aplikaciji za mobilne uređaje ("Aplikacija"). Partner mora ispuniti obrazac za registraciju u potpunosti, pažljivo i istinito.

2.2. Registracija također zahtijeva prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja TVRTKE MANGOPAY S.A., Luksemburg ("MANGOPAY" www.mangopay.com) kao pružatelja platnih usluga i dodijeljene Njemačke UG ("dedified" www.dedified.com) kao pružatelja tehničkih usluga operatora platforme.

2.3 Registracija kao partnera moguća je samo za poduzetnike u smislu § 14 BGB.

2.4 Nakon podnošenja vaše registracije, partneri će primiti e-mail na e-mail adresu koju su naveli, a koja sadrži poveznicu za potvrdu registracije. Samo klikom na ovu vezu nalazi se ugovor sklopljen između partnera i operatera platforme ako partner ispunjava uvjete za korištenje. Prihvaćanje zahtjeva za registraciju može odbiti operater platforme bez navođenja razloga.

 

03. Partnersko područje, Neaktivnost

3.1 Nakon završetka registracije, na tržištu će se aktivirati osobno korisničko područje partnera ("partnersko područje"). Osim toga, nakon uspješnog postavljanja računa za plaćanje kod pružatelja platnih usluga, Partner dobiva pristup svom računu za plaćanje ("Račun za plaćanje") za obradu platnih transakcija putem Partnerskog područja. Partneri mogu pristupiti svom računu za plaćanje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom putem aplikacije ili putem web stranice www.juna-pay.com . Korisničko ime i lozinku određuje sam Partner kao dio postupka registracije. Operator platforme ne može mijenjati podatke u partnerskom području.

3.2 Operator platforme osigurava poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Pojedinosti su regulirane u izjavi o zaštiti podataka, koja se mora uzeti u obzir tijekom registracije.

3.3 Operator platforme može deaktivirati partnersko područje u cijelosti ili djelomično bez prethodne najave u sljedećim slučajevima:

  • Deaktivacija je u pretpostavljenom interesu partnera (npr. u slučaju nezakonite uporabe od strane trećih strana),
  • postoje osnovane sumnje u ispunjavanje ugovornih obveza partnera,
  • postoji osnovana sumnja da je partner koristio ili koristio partnersko područje na uvredljiv način, odnosno u nezakonite ili nemoralne svrhe, ili da šteti operatoru platforme, kupcima ili drugim trećim stranama.

3.4 Partner će odmah biti obaviješten o svakoj deaktivaciji. Deaktivacija se može zadržati sve dok se ne prestane primjenjivati razlog deaktivacije.

3.5 Ako je partner odgovoran za razlog onesposobljavanja, mogu mu se naplatiti naknade do 50 EUR za deaktivaciju i aktivaciju, kao i sve daljnje troškove Operatora platforme. Moguće je da partner dokaže pojavu manje ili nikakve štete ili truda; u tom će se slučaju naknada ili nadoknada troškova smanjiti u skladu s tim.

3.6 Ako se nijedna aktivnost partnera u partnerskom području ne može otkriti tijekom razdoblja duljeg od 12 mjeseci uzastopno, Operator platforme ima pravo naplaćivati naknade u skladu s primjenjivom tablicom naknada. Ako na računima za plaćanje dulje od 12 mjeseci nije dostupan kredit, ugovor se može raskinuti.

 

04. Obveze partnera

4.1 Promjene osobnih podataka ili podataka partnera povezanih s tvrtkom moraju se izvršiti odmah putem partnerskog područja.

4.2 Partner mora slijediti sve sigurnosne upute i druge obveze dubinske analize koje preporučuje Operator platforme, posebno kako bi zaštitio sve uređaje koje koristi od nezakonitog pristupa trećih strana, redovito osiguravao podatke kako bi se zaštitio od gubitka podataka i pažljivo pohranio pristupne podatke, lozinke i PIN te ih ne prosljeđivao trećim stranama.

4.3 Partner je dužan odmah obavijestiti Operatora platforme u slučaju gubitka pristupnih podataka ili lozinki ili drugih znakova zlouporabe svog partnerskog područja. Alternativno, mogu izravno kontaktirati MANGOPAY.

 

05. Naknade

Korištenje tržišta i JUNA-PAY Basic , kao i JUNA-PAY Premium sustava podliježe naknadi. Naknade dospijevaju za platne transakcije navedene u pregledu naknada, koji je dio ovih Općih uvjeta.

 

B. JUNA-PAY Basic i JUNA-PAY Premium

06. Platne transakcije

6.1 Korištenje Tržnice podrazumijeva sudjelovanje u platnom sustavu koji pruža MANGOPAY. Platne transakcije obavlja isključivo MANGOPAY. To zahtijeva otvaranje računa za plaćanje kod MANGOPAY-a, na kojem partneri moraju sudjelovati. Pojedinosti su sadržane u ugovornim uvjetima MANGOPAY-a, koji se moraju prihvatiti u trenutku registracije. Prilikom otvaranja računa za plaćanje partnere podržava dedificirani, čiji se ugovorni uvjeti također moraju prihvatiti.

6.2 Korištenje osnovnog sustava JUNA-PAY zahtijeva zasebnu izjavu partnera. Korištenje podliježe naplati, naknade se određuju prema primjenjivom pregledu naknade.

6.3 Na zahtjev, partneri se moraju identificirati MANGOPAY-u u svrhu sprečavanja pranja novca u skladu s Općim uvjetima i odredbama MANGOPAY-a. Potrebni dokumenti prenose se putem aplikacije.

6.4 Računom za plaćanje upravlja se u "UNA", odnosno na tržištu se euri nazivaju UNA. UNA je jedan euro, stota UNA je euro cent. Sredstva na računu za plaćanje ne snose kamatu.

6.5 MANGOPAY vodi tri računa za svakog partnera. Račun provizije, prepaid račun i klirinški račun. Na računu provizije knjiže se plaćanja provizije zbog prodaje ovog partnera na tržištu. Ako partner sudjeluje u JUNA-PAY Premiumu , predplaćeni račun bit će uplaćen partnerovim depozitima za povrat novca i dodijeljeni povrat novca. Sve ostale platne transakcije partnera knjiže se na klirinški račun.

 

07. JUNA-PAY Premium

7.1 Korištenje sustava povrata novca JUNA-PAY Premium nije obvezno i zahtijeva zasebnu izjavu od partnera. Korištenje podliježe naplati, naknade se određuju prema primjenjivom pregledu naknade.

7.2 Korištenjem JUNA-PAY Premiuma , Partner se obvezuje odobriti klijentima povrat novca za osnovne transakcije koje određuje Partner. Povrat novca mora iznositi najmanje 1,0% bruto prometa odnosne transakcije. Stope povrata novca objavljuju se u aplikaciji i na web mjestu www.juna-pay.com . Ako je iznos povrata novca četiri ili više decimalnih mjesta, zaokružuje se na četvrto decimalno mjesto.

7.3 Povrat novca mora se odmah isplatiti u slučaju stacionarnih temeljnih transakcija. U slučaju internetskih temeljnih transakcija, nakon isteka bilo kakvih zakonskih razdoblja povlačenja. Isplate moraju doseći najmanje 1/100 UNA. Iznose manje od 1/100 UNA evidentirat će Operator platforme, prikazati Kupcu i isplatiti čim ukupan iznos povrata novca prijeđe 1/100 UNA. Nakon kreditiranja na račun za plaćanje partnera, povrat novca ne može se vratiti čak i ako je temeljna transakcija obrnuta.

 

08. Kartice vjernosti

8.1 Partneri mogu dobiti korisničke kartice od operatera platforme i distribuirati ih potencijalnim kupcima. Kartice vjernosti mogu se izdavati u obliku fizičkih kartica vjernosti ili putem pozivnice.

8.2 Partner može snositi troškove pri kupnji kartica kupca. Kartice vjernosti nisu platne kartice.

 

09. Naplata

9.1 Operator platforme pruža partneru mjesečni pregled transakcija izvršenih s njim i naknada nastalih u partnerskom području.

9.2 Partner je odgovoran za preuzimanje i priznavanje izjave.

9.3 Partner izričito priznaje račun kao obvezujući ako se ne usprotivi operateru platforme u roku od četiri tjedna od stavljanja na raspolaganje u partnerskom području.

9.4 Ako partner ima sjedište izvan Njemačke, naplata od strane operatora platforme provodi se bez PDV-a. U tom slučaju, partner će primijeniti postupak obrnutog terećenja, navesti odgovarajuću uslugu u svojoj prijavi PDV-a i platiti sav PDV koji može nastati neovisno.

 

C. Razno

10. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti

10.1 Sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava, patente, zaštitne znakove, nazive domena itd., neovisno o tome jesu li registrirana ili ne) vlasništvo su Operatora platforme ili njegovih davatelja licence.

10.2 Logotipi, zaštitni znakovi, tekstovi i drugi sadržaji na web stranici www.juna-pay.com ili na aplikaciji zaštićeni su zaštitnim znakom i autorskim pravima. Partneri ne smiju koristiti materijale, sadržaj ili zaštitne znakove Operatora platforme - u cijelosti ili djelomično - u bilo kojem obliku ili na bilo koji način za vlastite potrebe, posebno ne smiju reproducirati, distribuirati, distribuirati, kopirati, objavljivati, strujati, javno izvoditi ili prikazivati, prenositi, obnavljati, mijenjati, uređivati, prevoditi, prilagođavati ili na drugi način koristiti bez odobrenja.

10.3 Svi materijali za prezentacije, oglašavanje, obuku i film itd. (uključujući fotografije) operatera platforme ili tvrtke koja pripada grupi zaštićeni su autorskim pravima. Partner ih ne može iskorištavati u cijelosti ili u izvadcima – u bilo kojem obliku – bez izričitog pisanog pristanka operatora platforme, posebno ne reproduciranih, distribuiranih, javno dostupnih ili uređivanih, osim ako je to izričito dopušteno u skladu s ovim Općim uvjetima ili ih je operator platforme stavio na raspolaganje partneru posebno u reklamne svrhe.

10.4 Nematerijalna roba povezana s platformom ili njezinim uslugama, posebno softverom, ostaje kod operatora platforme ili .dem nositelja prava. Partner dobiva neprenosivo, ograničeno na trajanje njegove registracije i neisključivo pravo na korištenje tih prava u skladu s ugovorom. Partner nema pravo na daljnja prava.

10.5 Svi besplatni reklamni materijali i druge prednosti operatera platforme mogu se opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

10.6 Tijekom poslovanja Partner ne smije ostavljati dojam da djeluje u ime Operatora platforme. Nije mu dopušteno provoditi radnje i/ili preuzimati obveze u ime ili u ime operatora platforme. Konkretno, Partneru nije dopušteno odgovarati na novinarske upite o operatoru platforme ili društvima grupe, ugovornim proizvodima, distribucijskom sustavu ili drugim uslugama u vezi s ovim ugovorom bez prethodne pisane suglasnosti Operatora platforme. Partner je dužan sve novinarske upite u tom kontekstu odmah proslijediti operateru platforme.

10.7 Partner se slaže da operator platforme može integrirati zaštićene oznake, kao što su posebno logotipi Tvrtke ili proizvoda ili usluga Partnera, u svoju web stranicu i aplikaciju. Integracija služi za upućivanje na partnera i organizaciju tržišta. Partner se također slaže da Operator platforme može izraditi i objaviti fotografije partnerovih poslovnih prostora/prostora ili reklamnih filmova.

 

11. Kršenje ugovora, odgovornost i obeštećenje

11.1 Partner mora ispraviti kršenja ugovornih odredbi ili zakonskih odredbi odmah nakon što postane poznat, ali najkasnije u roku od 14 dana nakon zahtjeva operatora platforme.

11.2 Partner je odgovoran za svu štetu koju je pretrpio operator platforme kao rezultat krivog kršenja ugovornih odredbi ili zakonskih odredbi od strane Partnera.

11.3 Partner se obvezuje obeštetiti Operatora platforme od odgovornosti u slučaju potraživanja od strane operatora platforme od strane trećih strana zbog krivog kršenja ugovornih odredbi ili zakonskih odredbi od strane Partnera. Konkretno, partner se obvezuje snositi razumne i tipične troškove, posebno odvjetničke, sudske i druge troškove povezane s pravnim postupcima, koje Operator platforme razumno snosi u tom kontekstu.

 

12. Jamstvo

12.1 Operator platforme obvezuje se prema partneru upravljati tržištem u skladu s odredbama ovog ugovora i s dužnom pažnjom i uvijek nastoji osigurati besprijekornu dostupnost svojih usluga u svakom trenutku.

12.2 Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost za kontinuirano neprekinuto i bezbrižno funkcioniranje usluga, kao što su za određeno vrijeme prijenosa i brzine, stalna dostupnost web stranice www.juna-pay.com, sadržaja i usluga koje su stvorile treće strane ili drugi partneri ili ih se može pronaći s njima, apsolutnu zaštitu tržišta od neovlaštenog pristupa, zaštitu od štetnog softvera, virusa, neželjene pošte, Trojanci, phishing napadi i druga kaznena djela trećih strana, kao i gubitak podataka zbog poremećaja.

12.3 Za moguću provedbu tehničkih mjera (poslužitelj, ograničenja kapaciteta, održavanje, sigurnost, ažuriranja aplikacija itd.), Operator platforme zadržava pravo privremeno ograničiti svoje usluge.

12.4. Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost za kreditnu sposobnost klijenata, za njihovo pružanje usluga ili za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odnosne transakcije između kupca i partnera. Operater platforme također ne jamči da je određeni broj kupaca povezan s tržištem.

 

13. Odgovornost operatora platforme

13.1 Za štetu koju je partner pretrpio operator platforme, pravni zastupnik ili zastupnički zastupnik, operator platforme odgovoran je samo za namjeru i grubi nemar. Iz ovog ograničenja odgovornosti isključene su štete koje proizlaze iz ozljede života, udova ili zdravlja, kao i kršenja kardinalnih obveza. Glavne obveze uključuju one obveze čija bi povreda ugrozila odgovarajuću svrhu ugovora i na čije se ispunjenje partner stoga može legitimno osloniti.

13.2 Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost i nije odgovoran za sadržaj, točnost, potpunost ili pravodobnost (uključujući dostupnost proizvoda i usluga) oglasa koje su stvorili partneri, kao ni za sklapanje, ispunjenje ili izvršivost ugovora sklopljenog putem Tržnice između partnera i kupca. Operator platforme također nije odgovoran za proizvode i usluge koji se nude na tržištu (ni od jamstva, jamstva ni od štete, odgovornosti za proizvode ili drugih zakonskih odredbi).

 

14. Povjerljivost

Partner se obvezuje zadržati tajnost u pogledu povjerljivih informacija, tajni proizvoda i projekta koje su mu postale poznate kroz pregovore o ugovoru i izvršenje. Povjerljive informacije, tajne proizvoda i projekta su one koje je kao takve označio operator platforme, već nisu javno poznate ili postaju poznate partneru putem trećih strana, kršeći ugovorne ili zakonske propise.

 

15. Upravljanje pritužbama, posredovanje

15.1 Partneri se mogu obratiti upravi za pritužbe operatora platforme telefonom, u pisanom obliku ili u tekstualnom obliku na sljedeće načine:

Poštanski: W4F GmbH,
Tužba
Leopoldstraße 244, 80807 München

E-poštom: support@juna-pay.com

15.2 Pritužbe se obrađuju besplatno. Partner će putem e-maila dobiti pisane informacije o tome može li se prigovor otkloniti. Ako se pritužba ne može ispraviti, informacijama se prilaže obrazloženje.

15.3 Ako se pritužbe partnera ne mogu riješiti sredstvima iz stavka 1., svaka strana može zatražiti posredovanje za izvansudsko rješavanje spora. Operator platforme spreman je surađivati sa sljedećim posrednicima kako bi s partnerima postigao izvansudsko rješavanje sporova:

IHK MediationsZentrum
80323 München
E-pošta: info@muenchen.ihk.de
Telefon: +49 (89) 5116-0

15.4 Operator platforme snosi razuman udio troškova postupka mirenja. Iznos odgovarajućeg udjela određuje se na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmeta, posebno valjanost odgovarajućih zahtjeva stranaka u sporu, ponašanje stranaka te veličinu i financijsku snagu stranaka.

15.5 Posredovanje je dobrovoljno. Pokretanje sudskog postupka prije, tijekom ili nakon postupka mirenja ostaje nepromijenjeno. Operator platforme sudjelovat će u dobroj vjeri u svim postupcima mirenja koje pokrenu partneri.

15.6 Na zahtjev partnera operator platforme prikupljat će informacije o funkcioniranju i učinkovitosti mirenja u vezi sa svojim aktivnostima prije ili tijekom posredovanja.

 

16. Trajanje i raskid ugovora, posljedice raskida

16.1 Podložno svim promjenama, ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na neodređeno vrijeme.

16.2 Ugovor automatski završava smrću partnera ako je fizička osoba u poduzetničkoj sposobnosti ili – u slučaju pravne osobe – svojim brisanjem iz trgovačkog registra.

16.3 Podružnica može raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku redovnom obavijesti s otkaznim rokom od 30 dana. Tekstualni obrazac je dovoljan.

16.4 Pravo obiju strana na raskid ugovora iz dobre svrhe bez poštivanja otkaznog roka ostaje nepromijenjeno. Važan razlog je.

16.4.1. za operatora platforme, posebno ako
(i) postoje naznake da Partner koristi usluge Operatora platforme u svrhe koje su u suprotnosti s ugovorom ili pravom;
ii. nadležni sud ili tijelo konačno nalaže operatoru platforme da prestane pružati usluge partneru;
iii. postoji razlog za vjerovanje da je Partner dostavio netočne ili nepotpune informacije u trenutku sklapanja Ugovora;
(iv) Partner ne ispunjava obveze plaćanja ili izvršenja nakon ponovljenih podsjetnika;
v. prevladavanje javnih interesa tako zahtijeva;
(vi) dokumenti i pošiljke partneru vraćaju se s napomenom "premješteno", "pokojnik", "nije prihvaćeno", "nepoznato" ili slično, a Partner ne ispravlja netočne podatke na zahtjev na zahtjev u roku od 30 dana;
(vii) partner ne ispunjava svoje obveze iz klauzule 4. u određenom roku, a ista ili usporediva povreda krivnje ponovno se događa kasnije nakon kršenja dužnosti;
(viii) Partnersko područje se deaktivira iz razloga za koje je Partner odgovoran i razlog nije riješen u roku od 14 dana od primitka zahtjeva za to;
(ix) protiv Partnera se pokreće postupak u slučaju nesolventnosti, otvaranje se odbija zbog nedostatka imovine, Partner postaje nesolventan ili se u kontekstu izvršenja izdaje odgovarajuća izjava o nesolventnosti.

16.4.2 Postoji važan razlog za partnera, posebno ako:
i. operator platforme kriv za počinje tekuću materijalnu povredu ugovora i ne ispravlja ga unatoč pisanom upozorenju s razumnim rokom koji je odredio partner;
ii. protiv operatora platforme pokreće se postupak u slučaju nesolventnosti, otvaranje se odbija zbog nedostatka imovine, operator platforme postaje nesolventan ili se u kontekstu ovrhe izdaje odgovarajuća izjava o nesolventnosti.

16.5 U slučaju raskida ugovora, stranke će međusobno podmiriti svoja potraživanja i obveze. Sve nepodmirene obveze stranke u trenutku raskida ugovora moraju se odmah podmiriti.

 

17. Promjene GtC-a

17.1 Operator platforme zadržava pravo promjene tih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku ako je to opravdano legitimnim interesima operatora platforme. Promjene će se dostaviti partneru u odgovarajućem obliku i, ako se ne podnese prigovor, smatraju se odobrenima 30 dana nakon otpreme. Ako se partner usprotivi promjeni, operator platforme ima pravo pravilno raskinuti ugovorni odnos s otkaznim rokom od 10 radnih dana. Tekstualni obrazac je dovoljan.

17.2 Partner mora prihvatiti izmjene ugovornih uvjeta iz tehničkih i operativnih razloga, u mjeri u kojoj su one povoljne za partnera ili uzrokuju samo zanemarivo smanjenje uspješnosti, bez utjecaja na bitne sadržaje ugovornog odnosa. Nadalje, dopuštene su promjene koje postaju nužne kao rezultat pravnih zahtjeva (npr. AMLA, nadzorno pravo, porezno pravo itd.) ili sudskih naloga.

 

18. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti

18.1. Ovi Opći uvjeti uređeni su isključivo njemačkim pravom kako bi se isključila njegova pravila o sukobu zakona i isključilo pravo Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

18.2 Isključivo mjesto nadležnosti za sporove u vezi s ovim Općim uvjetima je München.

 

19. Ostali sporazumi

19.1 Partner je suglasan da Operator platforme komunicira s Partnerom e-poštom ili objavljivanjem obavijesti na trenutnoj web stranici ili putem Partnerskog područja. Partner se obvezuje postaviti i održavati svoj e-mail račun na način koji osigurava poznavanje bilo koje komunikacije.

19.2 Pomoćni sporazumi, izmjene ili dopune ovih Općih uvjeta poslovanja, posebnih odredaba ili drugih ugovornih dokumenata moraju se izraditi u tekstualnom obliku radi njihove pravne valjanosti, podložno strožim zakonskim odredbama. To vrijedi i za odricanje od zahtjeva za tekstualnim obrascem.

19.3 Operator platforme izričito zadržava pravo uključiti treće strane u ispunjavanje svojih obveza iz ovog ugovora ili prenijeti poslovanje u cijelosti ili djelomično trećim stranama. Operator platforme također može prenijeti ugovor trećim stranama bez pristanka partnera.

19.4 Partner može prenijeti samo pojedinačna ili sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora trećim stranama uz pisanu suglasnost Operatora platforme.

19.5 Ovi Opći uvjeti izrađeni su na njemačkom jeziku. Za sva potrebna tumačenja odlučujući je njemački jezik. Svaki prijevod služi samo u svrhu pojašnjenja.

19.6 Ako jedna ili više odredaba tih Općih uvjeta poslovanja budu nevažeće, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba i svih ugovora sklopljenih u skladu s tim Općim sporazumom. Nevažeća odredba zamjenjuje se valjanom odredbom koja odgovara mutatisu mutandisu s izvornom odredbom. To primjenjuje mutatis mutandis na rupe u zakonu.