Opći uvjeti i odredbe

za kupce (21.09.2022.)

 

Opći uvjeti i odredbe

Važna napomena: Obvezujuća je samo izvorna njemačka verzija. Prevedene verzije služe samo u referentne svrhe.

Tablica sadržaja

Preambula
01. Ugovorni partner i opseg primjene
02. Registracija i sklapanje ugovora
03. Područje kupca, Neaktivnost
04. Obveze kupca
05. Naknade
06. Platne transakcije
07. Povrat novca
08. Kartice vjernosti
09. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti
10. Kršenje ugovora, odgovornost i obeštećenje
11. Jamstvo
12. Odgovornost operatora platforme
13. Trajanje i raskid ugovora
14. Promjene GTC-a
15. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti
16. Ostali sporazumi 

Preambula

W4F GmbH (Work for Fintech), podružnica Fintech Payment Solutions Group, upravlja elektroničkom platformom ("Marketplace") koju internetski trgovci i trgovci ciglom i mortom i drugi poduzetnici ("Partneri") mogu koristiti za distribuciju robe i usluga. Sljedeći Opći uvjeti i odredbe ("GTC") reguliraju korištenje tržišta od strane kupaca partnera ("Kupci").

Radi bolje čitljivosti, muški obrazac koristi se za osobna imena i osobne imenice na ovoj web stranici. Odgovarajući pojmovi u načelu se primjenjuju na sve spolove u smislu jednakog postupanja. Skraćeni jezični obrazac ima samo uredničke razloge i ne uključuje nikakvu evaluaciju.

 

01. Ugovorni partner i opseg primjene

1.1 Ugovorni partner partnera je W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München ("Operator platforme").

1.2 GtC se primjenjuje na sve kupce koji su tek registrirani od datuma online objave prikazanog gore ili već postojeće kupce koji su pristali na njihovu valjanost.

1.3 Ugovori o kupnji robe i usluga putem tržnice sklapaju se isključivo izravno između kupca i partnera. Oglasi postavljeni na tržištu ni u kojem slučaju ne predstavljaju ponude operatera platforme. Operater platforme nije ni broker ni predstavnik partnera, niti kupac ili prodavatelj robe i usluga koje se nude na tržištu. Partneri su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa na tržištu, ispunjavanje zakonskih obveza označavanja, obvezne zakonske informacije i obveze potvrde u prodaji na daljinu, obvezu pružanja informacija o zakonskom pravu odustajanja i sadržaju njihovih uvjeta i odredbi kao i svih drugih obveza u vezi s pokretanjem, izvršenjem i obradom ugovora između kupaca i partnera.

1.4 Opći uvjeti ili drugi uvjeti odstupanja kupca primjenjuju se samo ako ih je operator platforme izričito priznao u pisanom obliku. Isključena je valjanost pojedinačnih uvjeta ili klauzula kupca koji odstupaju ili nadopunjuju ove Opće uvjete poslovanja ili nadopunjuju ih, čak i ako im operator platforme nije uložio prigovor.

 

02. Registracija i sklapanje ugovora

Korištenje tržišta zahtijeva registraciju kupca, uključujući prihvaćanje ovih Općih uvjeta. Registracija kupca odvija se isključivo putem interneta putem web stranice www.juna-pay.com ili u aplikaciji za mobilne uređaje ("Aplikacija"). Kupac mora ispuniti obrazac za registraciju u potpunosti, pažljivo i istinito. Svi unosi mogu se revidirati u bilo kojem trenutku do završetka registracije.

  •  Registracija također zahtijeva prihvaćanje općih uvjeta pružatelja platnih usluga, MANGOPAY S.A. Luxembourg ("MANGOPAY", www.mangopay.com) i dedificirane Njemačke UG ("dedified", www.dedified.com) kao pružatelja tehničke usluge operatora platforme.
  •  Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe koje su navršile 18 godina života.
  •  Nakon slanja registracije, kupci će primiti e-mail na e-mail adresu koja im je dostavljena, a koja sadrži poveznicu za potvrdu registracije. Primanjem veze sklapa se ugovor između kupca i operatera platforme ako kupac ispunjava zahtjeve za korištenje. Prihvaćanje zahtjeva za registraciju može odbiti operater platforme bez navođenja razloga.

   

  03. Područje kupca, Neaktivnost

  3.1 Nakon završetka registracije, na tržištu će se aktivirati osobno korisničko područje kupca ("područje kupca"). Osim toga, nakon uspješnog uspostavljanja računa za plaćanje kod pružatelja platnih usluga, kupac dobiva pristup svom računu za plaćanje ("račun za plaćanje") za obradu platnih transakcija putem područja kupca. Kupci mogu pristupiti svom računu za plaćanje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom putem aplikacije ili putem web stranice www.juna-pay.com . Korisničko ime i lozinku određuje sam kupac kao dio postupka registracije. Operator platforme ne može mijenjati podatke u korisničkom području.

  3.2 Operator platforme osigurat će usklađenost s važećim zakonskim propisima o zaštiti podataka. Pojedinosti su regulirane u pravilima o privatnosti, koja se mora uzeti u obzir tijekom registracije.

  3.3 Operator platforme može deaktivirati Korisničko područje u cijelosti ili djelomično bez prethodne najave u sljedećim slučajevima:

  • Deaktivacija je u pretpostavljenom interesu kupca (npr. u slučaju zlouporabe od strane trećih strana),
  • postoje osnovane sumnje u usklađenost kupca s ugovornim obvezama, ili
  • postoji sumnja da kupac zloupotrebljava ili je koristio područje kupca, odnosno u nezakonite ili nemoralne svrhe, posebno nezakonito šteti operatoru platforme, partneru ili drugim trećim stranama.

  3.4 To ne utječe na razloge blokiranja računa za plaćanje od strane MANGOPAY-a.

  •  Kupac će odmah biti obaviješten o deaktivaciji. Operater platforme pružit će kupcu priliku da ukloni razloge zbog kojih je deaktivacija potrebna. Deaktivacija se može održavati sve dok razlog deaktivacije ne prestane postojati.
  •  Ako je kupac odgovoran za razlog onesposobljavanja, kupcu se mogu naplatiti naknade do 50 EUR za deaktivaciju i aktivaciju, kao i druge druge troškove koje je operator platforme snosio kao rezultat deaktivacije. Kupac ima mogućnost dokazati pojavu manje ili nimalo štete ili truda; u tom se slučaju naknada ili nadoknada troškova smanjuje u skladu s tim.
  • Ako se nijedna aktivnost kupca u korisničkom području ne može otkriti tijekom razdoblja duljeg od 12 mjeseci uzastopno, operator platforme ima pravo naplatiti naknade u skladu s primjenjivom tablicom naknada. Ako na računima za plaćanje dulje od 12 mjeseci nema raspoloživog salda, ugovor se može raskinuti.

    

   04. Obveze kupca

   4.1 Promjene podataka kupca moraju se izvršiti odmah putem područja kupca.

   4.2 Kupac mora slijediti sve sigurnosne upute i druge obveze dužne pažnje koje preporučuje operator platforme, posebno kako bi zaštitio sve uređaje koje koristi za korištenje tržišta od nezakonitog pristupa trećih strana, redovito osiguravao podatke radi zaštite od gubitka podataka i pažljivo pohranjivao pristupne podatke, lozinke i PIN te ih ne prosljeđivao trećim stranama.

   4.3 Kupac je dužan odmah obavijestiti operatera platforme u slučaju gubitka pristupnih podataka ili lozinki ili drugih znakova zlouporabe svog korisničkog područja. Alternativno, može izravno kontaktirati MANGOPAY.

    

   05. Naknade

   Korištenje tržišta općenito je besplatno za kupce. U mjeri u kojoj se naknade naplaćuju, one proizlaze iz pregleda naknada koji je dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

    

   06. Platne transakcije

   6.1 Korištenje tržišta zahtijeva sudjelovanje u platnom sustavu koji pruža MANGOPAY. Platne transakcije obavlja isključivo MANGOPAY. To zahtijeva otvaranje računa za plaćanje kod MANGOPAY-a, u kojem kupci moraju sudjelovati. Pojedinosti se mogu naći u Općim uvjetima MANGOPAY-a, koji se prihvaćaju tijekom registracije. Prilikom otvaranja računa za plaćanje kupce podržava dedificirani, čiji se ugovorni uvjeti također trebaju priznati.

   6.2 Na zahtjev se kupci moraju identificirati s MANGOPAY-om u svrhu borbe protiv pranja novca. Potrebni dokumenti prenose se putem aplikacije.

   6.3 Računom za plaćanje upravlja se u "UNA", odnosno na tržištu se euri nazivaju UNA. UNA je jedan euro, stota UNA je euro cent. Salda na računu za plaćanje ne podliježu kamatama.

    

   07. Povrat novca

   7.1 Korištenje tržišta i platnih transakcija omogućuje sudjelovanje u sustavu povrata novca. Povrat novca može se prikupiti samo od onih partnera koji ga nude. Partneri koji sudjeluju i iznos povrata novca bit će objavljeni u aplikaciji i na web stranici www.juna-pay.com . Kupac nema potraživanja od operatera platforme za plaćanje povrata novca. Operator platforme nema utjecaja i nema odgovornosti za odobravanje povrata novca i njegovog iznosa.

   7.2 Povrat novca izračunava se u UNA-i (vidi odjeljak 6.3.). Preduvjet za kreditiranje UNA-e je sklapanje temeljne transakcije prihvatljive za povrat novca s partnerom koji sudjeluje u postupku povrata novca. Povrat novca iznosi najmanje 1% bruto cijene robe ili usluga koje kupac kupuje od partnera. Iznosi manji od 1/100 UNA evidentiraju se u području kupca, ali će se doznačiti na račun za plaćanje samo ako zbroje najmanje jedan 0,01 UNA.

   7.3. Kreditna bilješka odvija se nakon osnovne transakcije u stacionarnoj maloprodaji koja podliježe minimalnom iznosu u vrijednosti. 6.2. Rečenica 4. izravno. U slučaju osnovne transakcije u internetskom trgovanju, povrat novca se u početku privremeno bilježi u području kupca i označava kao "na čekanju" dok se ne pripisuje konačni kredit.

   7.4 Ako je kreditna bilješka prikazana na računu za plaćanje kupca, kupac također ima pravo na to u slučaju poništenja odnosne transakcije.

   7.5 Iznosi na računu za plaćanje Kupca mogu se, prema odluci Kupca, koristiti za kupnje na Tržištu, prenesene na račun za plaćanje drugih kupaca ili na račun Kupca u njegovoj kućnoj banci. Prilikom prijenosa na druge kupce, kao i prilikom povlačenja, naknade se mogu primjenjivati prema trenutnom rasporedu naknada. Transferi se mogu prihvatiti i izvršiti samo u protuvrijednosti od 0,01 eura.

    

   8. Kartice vjernosti

   8.1 Kupci mogu primati kartice vjernosti od Partnera. Kartice vjernosti mogu se dobiti u obliku fizičkih kartica vjernosti ili putem pozivnice.

   8.2 Povrat novca također se može prikupiti putem kartica kupaca. Međutim, plaćanje je moguće samo putem korisničkog područja putem aplikacije. Kartice vjernosti nisu platne kartice.

    

   9. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti

   9.1 Sva prava intelektualnog vlasništva povezana s Platformom ili njezinim Uslugama (uključujući autorska prava, patente, zaštitne znakove, nazive domena itd., neovisno o tome jesu li registrirana ili ne) vlasništvo su Operatora platforme ili njegovih davatelja licence.

   9.2 Logotipi, zaštitni znakovi, tekstovi i drugi sadržaji na web stranici www.juna-pay.com ili na aplikaciji zaštićeni su zaštitnim znakovima i autorskim pravima. Kupci ne smiju koristiti nikakve materijale, sadržaj ili zaštitne znakove Operatora platforme - u cijelosti ili djelomično - u bilo kojem obliku i na bilo koji način za vlastite potrebe, posebno ne reproducirati, distribuirati, prodavati, licencirati, distribuirati, kopirati, objavljivati, strujati, javno izvoditi ili prikazivati, prenositi, obnavljati, mijenjati, uređivati, prevoditi, prilagođavati ili na drugi način koristiti bez odobrenja.

   9.3 Svi materijali za prezentacije, oglašavanje, obuku i film itd. (uključujući fotografije) operatera platforme ili tvrtke koja pripada grupi zaštićeni su autorskim pravima. Kupac ih ne smije koristiti bez izričitog pisanog pristanka operatora platforme ni u cijelosti ni u izvadcima u bilo kojem obliku, posebno ne reproduciranim, distribuiranim, javno dostupnim ili uređivanim, osim ako to izričito ne dopušta tim Općim uvjetima poslovanja.

   9.4. Sva nematerijalna roba povezana s uslugama platforme, posebno softver, ostaje na operatoru platforme ili.dem nositelju prava. Kupac dobiva neprenosivo, vremenski ograničeno i neisključivo pravo korištenja tih prava u skladu s ugovorom, ograničeno na vrijeme za vrijeme trajanja njegove registracije. Kupac nema pravo na daljnja prava.

    

   10. Kršenje ugovora, odgovornost i obeštećenje

   10.1 Kupac mora ispraviti kršenja ugovornih odredbi ili obveznih zakonskih odredbi odmah nakon što ih upozna, ali najkasnije u roku od 14 dana nakon zahtjeva operatora platforme.

   10.2 Kupac je odgovoran za svu štetu koju je pretrpio operator platforme zbog krivog kršenja ugovornih odredbi ili odredbi obveznog prava od strane kupca.

   10.3 Kupac se obvezuje obeštetiti operatora platforme od odgovornosti u slučaju potraživanja od operatora platforme od strane trećih strana zbog krivog kršenja ugovornih odredbi ili odredbi obveznog prava od strane kupca. Konkretno, kupac se obvezuje nadoknaditi razumne i tipične troškove, posebno odvjetnike, sudske i druge troškove povezane s pravnim postupkom, koje operator platforme razumno snosi u tom kontekstu.

    

   11. Jamstvo

   11.1 Operator platforme obvezuje se prema kupcu upravljati tržištem u skladu s odredbama ovog ugovora i s dužnom pažnjom i uvijek nastoji neprekinutu dostupnost svojih usluga u svakom trenutku.

   11.2 Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost za kontinuirano neprekidno i nesmetano funkcioniranje svojih usluga, kao što su za određeno vrijeme prijenosa i brzine, stalna dostupnost web stranice www.juna-pay.com, sadržaju i uslugama koje su stvorile treće strane ili kupci ili ih mogu preuzeti, apsolutnu zaštitu svog tržišta od neovlaštenog pristupa, zaštitu od štetnog softvera, virusa, neželjene pošte, Trojanci, phishing napadi i druge nezakonite radnje trećih strana, kao i gubitak podataka kao rezultat kvarova.

   11.3 Za provedbu tehničkih mjera (poslužitelji, ograničenja kapaciteta, održavanje, sigurnost, ažuriranja aplikacija itd.), Operator platforme zadržava pravo privremeno ograničiti svoje usluge. To ne predstavlja nedostatak.

   11.4 Operator platforme ne preuzima nikakvo jamstvo za kreditnu sposobnost partnera, za njihovo pružanje usluga ili za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odnosne transakcije između klijenata i partnera. Operater platforme također ne jamči da je određeni broj partnera povezan s tržištem.

    

   12. Odgovornost operatora platforme

   12.1 U slučaju štete koju je kupcu nanio operator platforme, pravni zastupnik ili zastupnički zastupnik, operator platforme odgovoran je samo za namjeru i grubi nemar. Iz ovog ograničenja odgovornosti isključene su štete koje proizlaze iz ozljede života, udova ili zdravlja, kao i kršenja kardinalnih obveza. Glavne obveze uključuju one obveze čije bi kršenje ugrozilo odgovarajuću svrhu ugovora i na čije se ispunjenje kupac stoga može legitimno osloniti.

   12.2 Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost i nije odgovoran za sadržaj, točnost, potpunost ili pravodobnost (uključujući dostupnost proizvoda i usluga) oglasa koje su stvorili partneri, kao ni za formiranje, ispunjenje ili izvršivost ugovora sklopljenog putem Tržnice između partnera i kupca. Operator platforme također nije odgovoran za proizvode i usluge koji se nude na tržištu (ni od jamstva, jamstva ni od štete, odgovornosti za proizvode ili drugih zakonskih odredbi).

    

   13. Trajanje i raskid ugovora

   13.1 Podložno njihovoj izmjeni, ovi Opći uvjeti primjene primjenjuju se na neodređeno vrijeme.

   13.2 Ugovor automatski završava u sljedećim slučajevima:

   • sa smrću kupca,
   • s prestankom poslovanja kupca,
   • ili po raskidu ugovora o računu za plaćanje s MANGOPAY-om.

   13.3 Kupac može raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku u pisanom obliku redovnim raskidom s otkaznim rokom od 30 dana do kraja mjeseca.

   13.4 Pravo obiju strana da raskinu ugovor u dobru svrhu bez poštivanja otkaznog roka ostaje nepromijenjeno. Postoji važan razlog za operatora platforme, posebno ako

   • Postoje naznake da kupac koristi usluge operatora platforme u svrhe koje su u suprotnosti s ugovorom;
   • nadležni sud ili tijelo zakonski nalaže Operatoru platforme da prestane pružati usluge Kupcu;
   • Postoji razlog za pretpostavku da je kupac dao netočne ili nepotpune podatke u trenutku sklapanja ugovora;
   • kupac ne ispunjava obveze plaćanja ili izvedbe u odnosu na operatora platforme nakon dva podsjetnika.

   Za kupca postoji važan razlog ako

   • nalozi za plaćanje ne izvršavaju se bez navođenja razloga, ili
   • računi se pokažu netočnima i neće se ispraviti u roku od 10 dana od slanja zahtjeva na zahtjev.

   14. Promjene GTC-a

   14.1 Operator platforme ima pravo promijeniti i dopuniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku. Izmjene i dopune mogu se izvršiti posebno kako bi se prilagodile primjenjivom pravu ili provele izmjene ugovorenih usluga. Operator platforme obavješćuje kupce o izmijenjenom ili dopunjenom GtC-u u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje trideset (30) dana prije nego što stupe na snagu. Izmijenjeni ili dopunjeni Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu ako mu kupac ne uloži prigovor u pisanom obliku u prethodno navedenom razdoblju ili prizna izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja daljnjom uporabom područja kupca. Operator platforme odvojeno će obavijestiti kupca o tim posljedicama u sklopu obavijesti. U slučaju pravovremenog prigovora kupca na promjenu ili dopunu, operator platforme ima pravo pravilno raskinuti ugovor s otkaznim rokom od 10 radnih dana banke. To i dalje ne utječe na druga prava raskida ugovora. Za promjene općih uvjeta i odredbi MANGOPAY-a primjenjuju se odredbe sadržane u njima.

   14.2 U svim drugim aspektima kupac mora prihvatiti promjene GtC-a iz tehničkih i operativnih razloga, u mjeri u kojoj su one povoljne za kupca ili uzrokuju samo zanemarivo smanjenje uspješnosti bez utjecaja na bitne odredbe ugovornog odnosa.

    

   15. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti

   15.1 Ovi Opći uvjeti podliježu isključivo njemačkom pravu isključivanju njegovih pravila o sukobu prava i isključivanju prava Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe.

   15.2 Mjesto nadležnosti uređuje se primjenjivim zakonskim odredbama.

    

   16. Ostali sporazumi

   16.1 Kupac se slaže da operator platforme načelno komunicira s kupcem putem e-pošte ili objavljivanjem informacija na trenutnoj web stranici. Kupac se obvezuje postaviti i održavati svoj e-mail račun na takav način da osigura potvrdu bilo koje komunikacije.

   16.2 Pomoćni sporazumi, izmjene ili dopune ovih Općih uvjeta poslovanja, posebne odredbe ili drugi ugovorni dokumenti zahtijevaju tekstualni obrazac kako bi bio pravno učinkovit, podložno strožim zakonskim propisima. To vrijedi i za odricanje od zahtjeva za tekstualnim obrascem.

   16.3 Operator platforme izričito zadržava pravo uključiti treće strane u ispunjavanje svojih obveza iz ovog ugovora ili prenijeti poslovanje u cijelosti ili djelomično trećim stranama. Operator platforme također može prenijeti ugovor trećim stranama bez pristanka kupca.

   16.4 Kupac može prenijeti samo pojedinačna ili sva prava i obveze iz ovog ugovora trećim stranama uz pisani pristanak operatora platforme.

   16.5 Ovi Opći uvjeti izrađeni su na njemačkom jeziku. Za sva potrebna tumačenja odlučujući je njemački jezik. Svaki prijevod služi isključivo u svrhu objašnjenja bez zakonske obveze.

   16.6 Ako jedna ili više odredaba tih Općih uvjeta poslovanja budu nevažeće, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba i svih ugovora sklopljenih u skladu s tim Općim sporazumom. Nevažeća odredba zamjenjuje se valjanom odredbom koja odgovara mutatisu mutandisu s izvornom odredbom. To primjenjuje mutatis mutandis na rupe u zakonu.

    

   DOM